Skočiť na obsah

Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vyhlasuje esejistickú súťaž

Aj tento rok Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vyhlasuje pri príležitosti Európskeho dňa spravodlivosti na Najvyššom súde Slovenskej republiky esejistickú súťaž.

4096-2731-max (3) Zobraziť fotogalériu

Tento rok sú v rámci esejistickej súťaže vyhlásené na výber dve témy - „Sudca na pódiu – hranice prejavu verzus zdanie nezávislosti“ alebo „Je pre prácu sudcu dôležitejšie IQ alebo EQ?“.

Súťaž je určená pre študentov právnických fakúlt slovenských vysokých škôl. Autori víťazných esejí budú ocenení vecnými darmi a budú pozvaní na pracovný obed s predsedom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, na ktorý budú zároveň pozvaní aj zástupcovia právnických fakúlt, na ktorých títo študenti pôsobia.

Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční v mesiaci október 2023.

Formálne kritériá eseje:

Esej možno prihlásiť do súťaže elektronicky (vo formáte .doc) jej zaslaním najneskôr do 10. októbra 2023 na adresu: podatelna@nsud.sk, do predmetu uveďte heslo: „Súťaž“. Požadovaný typ písma je Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1.5, okraje 2.5 cm. Maximálny rozsah eseje sú 4 normostrany.

Súťažiaci musí v elektronickej podobe zaslať spolu s esejou aj písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa nariadenia č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (pozri priložený vzor súhlasu).

Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky si vyhradzuje právo neudeliť vecné dary v prípade, ak žiadna z esejí nebude po posúdení hodnotiacou komisiou spĺňať požadovanú kvalitu. V prípade neprevzatia vecného daru výhercom do 15. decembra 2023 tento prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže.

Skočiť na navigáciu