Skočiť na obsah

Kolokvium organizované Najvyšším súdom pri príležitosti predsedníctva Slovenskej republiky vo Vyšehradskej skupine

Bratislava, 28. apríla 2023 – V Tomášove sa dnes stretli predsedovia Najvyšších súdov Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska. Pri príležitosti predsedníctva SR vo Vyšehradskej skupine Najvyšší súd SR zorganizoval kolokvium, ako odbornú platformu na medzinárodnú výmenu skúseností z praxe.

celok Zobraziť fotogalériu

Predseda Najvyššieho súdu SR Ján Šikuta v úvode zdôraznil, že práve slovenské predsedníctvo v skupine V4 vytvorilo príležitosť stretnúť sa s cieľom vymeniť si skúsenosti a spoznať osvedčené postupy pri riešení aktuálnych výziev súdnictva v každej z krajín Vyšehradskej skupiny. Podujatie vníma ako prejav snahy súdov Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska rozvíjať diskusiu o otázkach spoločného záujmu.

Témami kolokvia boli „Odborná podpora sudcu – asistenti, ich výber a postavenie v justičnom systéme“ a „Výber sudcu najvyššieho súdu – kariérny postup alebo otvorená súťaž všetkých právnických povolaní?“, teda témy, ktoré vedenie Najvyššieho súdu SR považujeme z hľadiska budúceho smerovania a napredovania súdnictva za kľúčové, a to najmä s dôrazom na vytváranie kvalitného personálneho substrátu. Rozhodovanie súdov totiž nie je podmienené len správnym nastavením legislatívy, ale predovšetkým ľudským prvkom, ktorým je osoba samotného sudcu, ako aj jeho asistenta.

V rámci diskusie o procese výberu sudcov najvyššieho súdu podpredsedníčka Najvyššieho súdu SR Andrea Moravčíková zdôraznila, že na to, aby sa človek stal dobrým sudcom musí v sebe integrovať kombináciu vedomostí, zručností a osobnostných vlastností. Okrem vynikajúcich právnych znalostí, schopnosti analyticky a kriticky myslieť je nevyhnutná silná etická a morálna výbava. Andrea Moravčíková rovnako pripustila, že neexistuje jeden „najlepší“ model výberu sudcov najvyšších súdov. Existuje však podľa nej niekoľko spoločných zásad, ktoré sa považujú za dôležité pri výbere sudcov, a to otvorený transparentný výber na základe kvalifikácie, skúseností a kompetencií, nie na základe politických alebo iných hľadísk s akcentovaním ich nezávislosti.

Predseda Najvyššieho súdu SR Ján Šikuta v rámci diskusie hovoril najmä o odbornej podpore sudcov v podobe asistentov, ich výbere a postavení v súdnom systéme. Ján Šikuta od svojho nástupu do funkcie presadzuje myšlienku, že najlepším spôsobom, ako skrátiť dĺžku konania pred Najvyšším súdom, je práve zvýšiť počet asistentov. Ich prácu považuje z pohľadu dlhoročného sudcu s medzinárodnými skúsenosťami za nenahraditeľnú. Ide o koncepčnú a systémovú prácu pri výkone súdnictva, analýzu podaní doručených súdu a vypracovanie odborných stanovísk k týmto podaniam, prípravu písomných rozhodnutí  či sledovanie a skúmanie judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva, Súdneho dvora Európskej únie a Ústavného súdu.

Na kolokvium prijali pozvanie predsedovia najvyšších súdov Maďarska, Česka a Poľska. Konalo sa 27. – 28. apríla 2023 v Art Hotel Kaštieľ, Tomášov.

 

Skočiť na navigáciu