Skočiť na obsah

Na rekonštrukciu budovy na Župnom námestí Najvyšší súd peniaze zatiaľ nedostal

TOP Zobraziť fotogalériu

Bratislava, 2. máj 2024 – Finančné prostriedky potrebné na spustenie procesov, ktoré by viedli k začatiu rekonštrukcie budovy na Župnom námestí Najvyšší súd zatiaľ nedostal. Vyplýva to z oznámenia návrhu limitu príjmov a výdavkov kapitoly Kancelárie NS SR na roky 2025-2027, kde ministerstvo financií požadovanú sumu nezahrnulo.

Za účelom vyhlásenia architektonickej súťaže, ktorá by naštartovala plánovanú rekonštrukciu  budovy na Župnom námestí žiada Najvyšší súd ministerstvo financií o sumu 4,8 milióna eur. Prostriedky sú potrebné na pokrytie prípravnej a projektovej fázy. Architektonická súťaž by mala nadviazať na už jestvujúcu štúdiu uskutočniteľnosti.

Vzhľadom na doterajší mimoriadne ústretový prístup zo strany ministerstva financií, ako aj ministerstva spravodlivosti pri rokovaniach o rekonštrukcii budovy, predseda Najvyššieho súdu Ján Šikuta verí, že v ďalších fázach tvorby rozpočtu ministerstvo financií žiadosti súdu vyhovie. Predseda Najvyššieho súdu si veľmi dobre uvedomujeme aktuálnu rozpočtovú situáciu, avšak vytvorenie funkčného sídla Najvyššieho súdu na Župnom námestí a zabezpečenie dôstojného výkonu súdnictva pre občanov je preňho dlhodobou prioritou.

Najvyšší súd a Kancelária Najvyššieho súdu sídlia aktuálne v 4 budovách, z toho budovu na Klobučníckej a na Námestí SNP má Kancelária NS SR vo svojej správe a prenajíma si nebytové priestory na Panónskej ceste a na Zámockej ulici. Tento stav považuje predseda Najvyššieho súdu z pohľadu efektívnosti výkonu súdnictva, ale najmä z pohľadu vynaložených verejných prostriedkov za trvalo neudržateľný.

Skočiť na navigáciu