Skočiť na obsah

Najvyšší súd a organizácia súdnictva po roku 1948 - z publikácie „Najvyšší súd Slovenskej republiky“

Nasledujúci text je súčasťou série výňatkov z publikácie „Najvyšší súd Slovenskej republiky“, ktorá bude slávnostne prezentovaná v septembri 2023.

logo NSSR 30 vyrocie Zobraziť fotogalériu

Najvyšší súd a organizácia súdnictva po roku 1948

 

Socialistické obdobie v organizácii a vykonávania súdnej moci v Československu započal zákon č. 319/1948 Zb. o zľudovení súdnictva. Zrušil sa dovtedajší inštitút poroty a zaviedol sa nový inštitút sudcov z ľudu. Sudcovia z ľudu boli začlenení do senátov na všetkých troch stupňoch súdnej organizácie vrátane Najvyššieho súdu. Výber sudcov z ľudu okresnými a krajskými národnými výbormi sa opieral o ich robotnícky pôvod a členstvo v komunistickej strane. Rovnosť pri hlasovaní oboch foriem sudcov a početná prevaha sudcov z ľudu v senátoch mali byť garanciou súdobého triedneho chápania spravodlivosti...“

 

Skočiť na navigáciu