Skočiť na obsah

Najvyšší súd memorandom spečatil spoluprácu s Právnickou fakultou Trnavskej univerzity

Bratislava, 7. októbra 2021 – Bezplatná stáž pod vedením sudcu či asistenta sudcu Najvyššieho súdu, ako aj účasť zamestnancov Právnickej fakulty Trnavskej univerzity na rokovaniach pléna či kolégií súdu. Aj to je súčasťou Memoranda o spolupráci medzi Najvyšším súdom a Právnickou fakultou, ktoré dnes podpísalo vedenie oboch inštitúcií. Spečatenie spolupráce je dôležitým momentom v kontexte výmeny skúseností i poznatkov.

memo Zobraziť fotogalériu

Obe strany sa v memorande tiež zaviazali, že sudcovia aj ich asistenti môžu byť na základe vzájomnej dohody konzultantom alebo oponentom bakalárskej, diplomovej alebo dizertačnej práce či členom skúšobnej štátnicovej komisie. Predmetom memoranda sú aj diskusie pri okrúhlych stoloch a vzájomné odborné konzultácie. Fakulta môže napríklad pripomienkovať návrhy stanovísk a rozhodnutí na uverejnenie v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR. Veľkým prínosom bude i vzájomná účasť na podujatiach oboch inštitúcií. Spolupráca tak bude skutočne bohatá a intenzívna.

 

„Je potrebné, aby sme vysoké školstvo na Slovensku rozvíjali a modernizovali, čo môžeme v našom prípade dosiahnuť práve prepojením vzdelávania na akademickej pôde s praxou. Zároveň máme záujem rozvíjať u študentov vzdelanosť, etické princípy, hodnoty demokracie či zmysel pre právo a spravodlivosť,“ povedal predseda Najvyššieho súdu Ján Šikuta. Podpísanie memoranda považuje za jeden z kľúčových nástrojov, ako možno tento stav na Slovensku dosiahnuť.

 

Budúcnosť však majú študenti vo vlastných rukách. Najvyšší súd im len pomôže nazbierať toľko vedomostí a skúseností, koľko má k dispozícii a koľko budú vysokoškoláci schopní absorbovať. „Som rada, že sa môžeme zapojiť do vzdelávacieho procesu a poskytnúť možnosť spoznať prácu sudcu či asistenta sudcu. Je veľmi dôležité spájať odborníkov z praxe s odborníkmi z akademickej pôdy. Vytvárať príležitosti na odborné diskusie, poskytovať praktické skúsenosti a spolupracovať na budovaní právneho vedomia je v záujme celej našej spoločnosti,“ vysvetlila podpredsedníčka Andrea Moravčíková. Záväzok v podobe podpísaného memoranda vníma ako obojstranne prospešný prísľub. Najvyšší súd vynaloží maximálne úsilie na naplnenie jeho účelu a na splnenie očakávaní.

 

 

Skočiť na navigáciu