Skočiť na obsah

Najvyšší súd urobil ďalší krok k revitalizácii svojho sídla

  • Autor: Foto: Budova Najvyššieho súdu SR Foto MIB Maroš Greš

budova_MIB Zobraziť fotogalériu

Bratislava, 18. júla 2023 –  Štúdia uskutočniteľnosti budovy Najvyššieho súdu na Župnom námestí má finálnu podobu. Najvyšší súd je tak o krok bližšie k vyhláseniu architektonickej súťaže na vytvorenie funkčného a dôstojného sídla Najvyššieho súdu v budove, ktorú má po dlhodobom úsilí zverenú do správy.

Vedenie Najvyššieho súdu a Kancelárie Najvyššieho súdu považuje štúdiu uskutočniteľnosti za odborný a transparentný nástroj kvalifikovaného riešenia otázky vytvorenia funkčného a dôstojného sídla pre výkon súdnictva pri zachovaní architektonickej hodnoty budovy. Výsledky štúdie boli predložené Útvaru hodnoty za peniaze a sú podkladom pre jeho odporúčanie, ktorý variant je pre revitalizáciu budovy Najvyššieho súdu najefektívnejší.

Najvyšší súd v budove na Župnom námestí pre jej funkčne a technicky nevyhovujúci stav sídli len formálne, svoju činnosť reálne vykonáva v štyroch iných budovách. Najvyšší súd oslovil na spoluprácu Metropolitný inštitút Bratislavy, aby zhodnotil aktuálny stav budovy a potreby inštitúcie, pripravil štúdiu uskutočniteľnosti a následne nastavil a zrealizoval architektonickú súťaž.  

Celú štúdiu uskutočniteľnosti nájdete Štúdia uskutočniteľnosti – budova NS SR | Najvyšší súd Slovenskej republiky (nsud.sk)

Skočiť na navigáciu