Skočiť na obsah

Nový web Najvyššieho súdu poskytuje voľný prístup ku kľúčovým dátam, ako sú napríklad rozhodnutia

Bratislava, 23. septembra 2021 – Voľný prístup ku kľúčovým informáciám vo forme otvorených dát či prístupnosť pre zdravotne znevýhodnených ľudí. Toto sú dva hlavné prvky vynovenej webovej stránky Najvyššieho súdu SR. Web je tak prispôsobený aktuálnym požiadavkám a zároveň použiteľnejší, jednoduchší, prístupnejší a v neposlednom rade aj atraktívnejší. Financie na jeho redizajn vo výške 14 136 eur putovali zo zdrojov Európskej únie cez Operačný program Efektívna verejná správa.

foto webu Zobraziť fotogalériu

Medzi hlavné informácie, pre ktoré užívatelia web Najvyššieho súdu navštevujú, patria rozhodnutia a z hľadiska transparentnosti aj objednávky a faktúry. Ide o datasety, ktoré sú voľne a bezplatne dostupné pre kohokoľvek za rovnakých podmienok na akýkoľvek účel v štruktúrovanej forme, čo umožňuje ich strojové spracovanie. Veľký prínos to môže mať v prípade rozhodnutí súdu pre odbornú, ako aj laickú verejnosť.

 

Vyhľadávanie v samotných rozhodnutiach prešlo takisto zmenou. Dá sa v nich vyhľadávať fulltextovo, ako aj rozšírene, na základe určených kategórií, metaúdajov či kľúčových slov. V porovnaní s pôvodnou databázou je aktuálne na webe o približne 25 000 rozhodnutí viac, pričom Najvyšší súd plánuje pridávať aj staršie, ktoré boli doposiaľ len v listinnej podobe.

 

Cieľom vynoveného webového sídla je aj naďalej proaktívne poskytovať verejnosti informácie o rozhodovacej činnosti súdu, ako aj o dianí na ňom priamo z „prvej ruky“, a to okrem iného, aj prostredníctvom videí. Tie sú dôležitým nástrojom na zvýšenie transparentnosti súdu. Aby mali tieto záznamy pre verejnosť vysokú informačnú hodnotu, na zefektívnenie práce s videami bolo nevyhnutné web upraviť.

 

Na stránke sú tiež prehľadnejšie štruktúrované informácie, resp. jednotlivé záložky, aby sa v nich dalo jednoducho orientovať a najmä vyhľadávať. Novinkou je tiež tzv. responzívna HTML šablóna, čo znamená, že sa web korektne otvorí v akomkoľvek zariadení a nie je závislý od webového prehliadača. Spĺňa tak všetky štandardy v zmysle platnej legislatívy a napokon je aj modernejší a prehľadnejší, čo rozhodne ocení každý užívateľ.

Skočiť na navigáciu