Skočiť na obsah

Obchodnoprávne kolégium prijalo 14 rozhodnutí

OBCHOD_maj 24 Zobraziť fotogalériu

 

Bratislava, 23. máj 2024 – Obchodnoprávne kolégium Najvyššieho súdu SR prijalo 14 rozhodnutí. Dotýkajú sa tak procesnoprávnej úpravy, ako aj hmotnoprávnej úpravy zabezpečenia záväzkov ako zmluvnej pokuty a  ručenia, ale aj odmeny konateľa, či konkurzného a reštrukturalizačného konania. Na kolégiu sa zúčastnili aj zástupcovia akademickej obce a odvolacích súdov, čo vytvorilo kvalitné podmienky na mimoriadne bohatú a prínosnú odbornú diskusia. 

Novoprijaté rozhodnutia budú publikované v zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky a zverejnené na webe Najvyššieho súdu SR.

 

Skočiť na navigáciu