Skočiť na obsah

Občianskoprávne kolégium prijalo 19 rozhodnutí

kolégium_občan_jun 24 Zobraziť fotogalériu

V stredu 5. júna 2024 sa konalo zasadnutie Občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v budove Právnickej fakulty Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí v Bratislava. Kolégium prijalo 19 rozhodnutí z oblasti občianskeho, rodinného i procesného práva. Prijaté právne vety upravujú problematiku ochrany spotrebiteľa, vecných práv, zodpovednosti za škodu, dedenia, pozemkových i poľovných spoločenstiev a iných oblastí. Okrem sudcov civilného kolégia sa na kolégiu zúčastnila podpredsedníčka Najvyššieho súdu SR Andrea Moravčíková, zástupcovia Generálnej prokuratúry SR, odvolacích súdov a katedier občianskeho práva právnických fakúlt verejných vysokých škôl, vrátane rektora Univerzity Komenského v Bratislave Mareka Števčeka.

 

Novoprijaté rozhodnutia budú publikované v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky zverejnenej na webe Najvyššieho súdu SR.

 

Skočiť na navigáciu