Skočiť na obsah

Podpredsedníčka Najvyššieho súdu SR vystúpila na Bratislavskom právnickom fóre 2023

V dňoch 11. a 12. septembra 2023 sa konal deviaty ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2023.

fb 2 Zobraziť fotogalériu
Konferencia pod organizačnou záštitou Alumni Klubu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty je priestorom pre výmenu poznatkov a otvorenú odbornú diskusiu domácich a zahraničných účastníkov. V rámci tohtoročnej konferencie na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vystúpila s odborným príspevkom podpredsedníčka Najvyššieho súdu SR Andrea Moravčíková. Svojím príspevkom v rámci sekcie finančného práva, obchodného a hospodárskeho práva a ekonomických vied otvorila podpredsedníčka Najvyššieho súdu otvorila diskusiu zameranú na tému obchodného registra a s ním súvisiacu judikatúru na dovolacom súde.
Najvyšší súd SR považuje takúto výmenu poznatkov domácich a zahraničných odborníkov na akademickej pôde za mimoriadne dôležitú a vzájomne prospešnú.
Skočiť na navigáciu