Skočiť na obsah

Podpredsedníčka NS SR Andrea Moravčíková diskutovala s odborníkmi o rekodifikácii práva obchodných spoločností

Moravčíková_JA_rekodifikácia (2) Zobraziť fotogalériu

Bratislava, Omšenie, 18. január 2023 – Diskusia k rekodifikácii práva obchodných spoločností kontinuálne pokračuje. Aktuálne sa k tejto téme stretli členovia poradného zboru k rekodifikácii práva obchodných spoločností ministra spravodlivosti, ku ktorým patrí aj podpredsedníčka Najvyššieho súdu Andrea Moravčíková.

Členovia poradného zboru sa v diskusii zamerali najmä na otázky zásadného charakteru, ako špecifiká novo zavádzaného základného imania 1 Euro v spojení so zodpovednosťou, respektíve ručením spoločníka za podkapitalizovanie spoločnosti pri jej vzniku, ako aj ďalšie otázky týkajúce sa obchodného podielu a jeho charakteristiky, či štatutárnych orgánov, a to v spojení s rekodifikáciou Občianskeho zákonníka.

Zasadnutie poradného zboru sa v dňoch 17. a. 18.januára konalo v priestoroch Justičnej akadémie v Omšení. Na rekodifikácii pripravovanej ministerstvom spravodlivosti sa podieľajú zástupcovia odbornej verejnosti ako z akademickej obce, tak z advokácie a justície.

Výsledkom prác by mal byť predovšetkým nový Občiansky zákonník, založený na monistickom prístupe ako integrovaný kódex všeobecného súkromného práva, a Zákon o obchodných spoločnostiach a družstvách, ktorý bude vychádzať z Legislatívneho zámeru rekodifikácie práva obchodných spoločností, ktorý schválila vláda v roku 2021.

Skočiť na navigáciu