Skočiť na obsah

Pojednávania trestnoprávneho kolégia

27.01.2022 - Štvrtok

Čas: 09:00
Formát úkonu: Verejné zasadnutie
Spisová značka: 5 To 2/2021
Účastníci: Štefan Kokles a spol.
§ 326 ods. 1 písm. a) Tr. zák. a iné
Čas: 10:00
Formát úkonu: Verejné zasadnutie
Spisová značka: 5 To 1/2021
Účastníci: Milan Ičo a spol.
§ 250 ods. 1, ods. 4 písm. a), ods. 5 Trestného zákona č. 140/1961 Zb. a iné
Čas: 11:30
Formát úkonu: Verejné zasadnutie
Spisová značka: 4 Tdo 76/2020
Účastníci: Štefan Buka, § 200 ods. 1, ods. 2 písm. b) Tr. zák.s poukazom na § 193 ods. 1 písm. a) Tr. zák. v štádiu pokusu podľa § 14 ods. 1 Tr. zák.
Čas: 10:00
Formát úkonu: Verejné zasadnutie
Spisová značka: 4 To 3/2020
Účastníci: Jozef Márkuš, § 276 ods. 1, ods. 4 Tr. zák.
Čas: 12:15
Formát úkonu: Verejné zasadnutie
Spisová značka: 1To/3/2020
Účastníci: Ján Bobrovský pre § 336a ods. 1 písm. a) Trestného zákona
Čas: 11:30
Formát úkonu: Verejné zasadnutie
Spisová značka: 1To/5/2021
Účastníci: Ján Šebák pre § 333 ods. 1 Trestného zákona
Čas: 10:45
Formát úkonu: Verejné zasadnutie
Spisová značka: 1To/7/2020
Účastníci: Jaroslav Chynoranský pre § 225 ods.2, ods. 4 písm. a) Trestného zákona
Čas: 09:30
Formát úkonu: Verejné zasadnutie
Spisová značka: 1 To 4/2020
Účastníci: JUDr. Milan Ilavský
§ 9 ods. 2 k § 250 ods. 1, ods. 5 Tr. zák.
Čas: 09:00
Formát úkonu: Verejné zasadnutie
Spisová značka: 4 To 4/2020
Účastníci: Július Peticzký, pre § 296 Tr. zák. a iné
Čas: 10:00
Formát úkonu: Verejné zasadnutie

Poznámka: ZRUŠENÉ
Spisová značka: 5 To 2/2021
Účastníci: Štefan Kokles a spol.
§ 326 ods. 1 písm. a) Tr. zák. a iné
Čas: 09:45
Formát úkonu: Vyhlásenie rozhodnutia
Spisová značka: 1Tdo/11/2021
Účastníci: Milan Oláh pre § 323 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. a) Trestného zákona
Čas: 10:15
Formát úkonu: Vyhlásenie rozhodnutia
Spisová značka: 3Tdo/57/2021
Účastníci: Ing. Miroslav Olah
§ 277 ods. 1 Tr. zák. a iné
Čas: 11:45
Formát úkonu: Vyhlásenie rozhodnutia
Spisová značka: 3Tdo/66/2020
Účastníci: Katarína Feňáková
§ 14 ods. 1, § 222 ods. 1, ods. 3 písm. a) Tr. zák.
Čas: 09:00
Formát úkonu: Verejné zasadnutie
Spisová značka: 3Tdo/32/2021
Účastníci: Marek Lakatoš
§ 172 ods. 1 písm. c), písm. d), ods. 2 Tr. zák.
Čas: 11:00
Formát úkonu: Verejné zasadnutie
Spisová značka: 3To/8/2020
Účastníci: Milan Šoltýs
§ 359 ods. 1, ods. 2 písm. a), písm. b) Tr. zák. a iné
Skočiť na navigáciu