Skočiť na obsah

Pojednávania

30.01.2023 - 05.02.2023

30.01.2023 - Pondelok

Čas: 10:00
Formát úkonu: Vyhlásenie rozhodnutia

Poznámka: o určenie existencie právneho vzťahu
Spisová značka: 9Cdo/85/2021
Účastníci: Roman Sokol, Poluvsie
c/a
FORTISCHEM a. s.
Čas: 10:30
Formát úkonu: Vyhlásenie rozhodnutia

Poznámka: o určenie veci patriacej do dedičstva
Spisová značka: 2 Cdo 81/2021
Účastníci: Henrieta Fedáková, Košice
c/a
1/ Ing. Ján Ďák a spol.
Čas: 10:35
Formát úkonu: Vyhlásenie rozhodnutia

Poznámka: o neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou
Spisová značka: 2 Cdo 107/2021
Účastníci: Vladimír Vietoris, Banská Bystrica
c/a
BBDS, spol. s r. o., Banská Bystrica
Čas: 10:40
Formát úkonu: Vyhlásenie rozhodnutia

Poznámka: o uloženie povinnosti
Spisová značka: 2 Cdo 152/2021
Účastníci: Jana Baláková, Vysoké Tatry
c/a
Milan Mendel, Lehota pod Vtáčnikom
Čas: 10:45
Formát úkonu: Vyhlásenie rozhodnutia

Poznámka: o určenie neplatnosti listiny o vydedení
Spisová značka: 2 Cdo 87/2021
Účastníci: Ján Mečiar, Nitra
c/a
1/ Beáta Schniererová a spol.
Čas: 10:50
Formát úkonu: Vyhlásenie rozhodnutia

Poznámka: o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva
Spisová značka: 2 Cdo 90/2021
Účastníci: JUDr. Denisa Verebová, Košice
c/a
Ing. Marek Vereb, Košice
Čas: 10:55
Formát úkonu: Vyhlásenie rozhodnutia

Poznámka: o určenie vlastníckeho práva
Spisová značka: 2 Cdo 94/2021
Účastníci: 1/ Eugen Bozsenyik a spol.
c/a
Jozef Bereczk, Zlatná na Ostrove
Čas: 11:00
Formát úkonu: Vyhlásenie rozhodnutia

Poznámka: o určenie neprijateľnosti zmluvných podmienok a iné
Spisová značka: 2 Cdo 73/2021 ZRUŠENÝ TERMÍN VEREJNÉHO VYHLÁSENIA ROZSUDKU
Účastníci: 1/ Daniel Jarčuška a spol.
c/a
Slovenská sporiteľňa a. s., Bratislava
Čas: 11:05
Formát úkonu: Vyhlásenie rozhodnutia

Poznámka: o zaplatenie 9.799 eur s príslušenstvom
Spisová značka: 2 Cdo 102/2021
Účastníci: 1/ Mgr. Iveta Finnson a spol.
c/a
1/ Okresný úrad Košice a spol.
Čas: 11:10
Formát úkonu: Vyhlásenie rozhodnutia

Poznámka: o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Spisová značka: 2 Cdo 301/2020
Účastníci: Alžbeta Kmeťková, Bratislava
c/a
1/ Sabina Janáková a spol.
Čas: 11:10
Formát úkonu: Vyhlásenie rozhodnutia

Poznámka: o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Spisová značka: 2 Cdo 301/2020
Účastníci: Alžbeta Kmeťková, Bratislava
c/a
1/ Sabina Janáková a spol.

31.01.2023 - Utorok

Čas: 09:45
Formát úkonu: Vyhlásenie rozhodnutia

Poznámka: o ochranu osobnosti
Spisová značka: 5Cdo/20/2022
Účastníci: Mgr. Kamil Bystrický, Trenčín
c/a
Richard Nemec, Trenčín
Čas: 10:00
Formát úkonu: Verejné zasadnutie
Spisová značka: 4 To 9/2021
Účastníci: Peter Blahušiak a spol., pre § 155 ods. 1, ods. 2 písm. c) Tr. zák. a iné
Čas: 12:00
Formát úkonu: Verejné zasadnutie
Spisová značka: 2 To 2/2021
Účastníci: Norbert Szalai, Zsolt Bugyi, Mária Bugyiová
§ 276 ods. 1, ods. 2 písm. c), ods. 4 Trestného zákona a iné
Čas: 09:50
Formát úkonu: Vyhlásenie rozhodnutia

Poznámka: o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
Spisová značka: 5Cdo/21/2022
Účastníci: Walter Blaško a spol.
c/a
Mesto Trenčín
Čas: 09:30
Formát úkonu: Vyhlásenie rozhodnutia
Spisová značka: 5Obdo/18/2022
Účastníci: Intrum Slovakia, s.r.o. Bratislava
c/a
Marián Šimonovič

o zrušenie oddĺženia
Čas: 10:30
Formát úkonu: Vyhlásenie rozhodnutia
Spisová značka: 2Obdo/41/2022
Účastníci: Mgr. Robert Antal
JUDr. Zdenka Tokolyová Majerová
Čas: 10:00
Formát úkonu: Vyhlásenie rozhodnutia

Poznámka: o zaplatenie 5.000 eur s prísl.
Spisová značka: 5Cdo/194/2021
Účastníci: EOS KSI Slovensko, s.r.o., Bratislava
c/a
Miroslav Papp, Nový Smokovec - Vysoké Tatry
Čas: 09:00
Formát úkonu: Vyhlásenie rozhodnutia

Poznámka: o zaplatenie sumy 41.817,74 eura s príslušenstvom
Spisová značka: 5Cdo/25/2022
Účastníci: 1/ mal. Viktória Fialová, Bratislava
2/ mal. Alexandra Sofia Fialová, Bratislava
c/a
Tomáš Pěč, Nový Smokovec - Vysoké Tatry
Čas: 09:05
Formát úkonu: Vyhlásenie rozhodnutia

Poznámka: o určenie vlastníckeho práva
Spisová značka: 5cdo/36/2022
Účastníci: Ing. Mária Fereková, MBA, Terňa
c/a
Miroslav Ferek, Gaboltov
Čas: 09:10
Formát úkonu: Vyhlásenie rozhodnutia

Poznámka: o určenie neplatnosti dobrovoľnej dražby
Spisová značka: 5Cdo/54/2022
Účastníci: Martina Ridzoňová, Sása
c/a
Československá obchodná banka, a.s. a spol., Bratislava
Čas: 09:15
Formát úkonu: Vyhlásenie rozhodnutia

Poznámka: o zrušenie platnosti voľby predsedu a členov rady
Spisová značka: 5Cdo/55/2022
Účastníci: Mgr. Miron Kantuľak, Bardejov
c/a
Spoločenstvo vlastníkov bytov 28, Bardejov
Čas: 09:20
Formát úkonu: Vyhlásenie rozhodnutia

Poznámka: o zaplatenie 150.000 eur istiny s prísl.
Spisová značka: 5Cdo/64/2022
Účastníci: RBD, s.r.o., Moldava nad Bodvou
c/a
Ing. Pavol Sabó, Košice
Čas: 09:25
Formát úkonu: Vyhlásenie rozhodnutia

Poznámka: o neplatnosť skončenia pracovného pomeru a o náhradu mzdy
Spisová značka: 5Cdo/165/2022
Účastníci: Jozef Valach, Vráble
c/a
Prima banka Slovensko, a.s., Žilina
Čas: 10:00
Formát úkonu: Verejné zasadnutie
Spisová značka: 2 To 6/2020
Účastníci: JUDr. Anton Pospíšil
§ 20 k § 277 ods. 1, ods. 4 Trestného zákona a iné
Čas: 09:30
Formát úkonu: Vyhlásenie rozhodnutia

Poznámka: o náhradu škody a nemajetkovej ujmy s prísl.
Spisová značka: 5Cdo/219/2021
Účastníci: 1/ Mgr. Renáta Hajasová, Ilava
2/ Miroslav Hajas, Ilava
c/a
Nemocnica s poliklinikou Ilava n. o.
Čas: 10:05
Formát úkonu: Vyhlásenie rozhodnutia

Poznámka: o náhradu škody
Spisová značka: 7Cdo/171/2022
Účastníci: Ľubomír Motýľ
c/a
Ján Červeňák

01.02.2023 - Streda

02.02.2023 - Štvrtok

Skočiť na navigáciu