Skočiť na obsah

Pojednávania

25.09.2023 - 01.10.2023

26.09.2023 - Utorok

27.09.2023 - Streda

Čas: 09:00
Formát úkonu: Vyhlásenie rozhodnutia

Poznámka: o určenie rozsahu zodpovednosti za pracovný úraz a určenie výšky miery viny zamestnanca na pracovnom úraze
Spisová značka: 5CdoPr/6/2023
Účastníci: Michal Roško, Melek
c/a
MATADOR Automotive Vráble, a.s., Vráble
Čas: 09:05
Formát úkonu: Vyhlásenie rozhodnutia

Poznámka: o zriadenie vecných bremien po zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva
Spisová značka: 5Cdo/185/2022
Účastníci: Mgr. Katarína Tomečková, Skalica
c/a
František Tomeček a spol., Skalica
Čas: 09:10
Formát úkonu: Vyhlásenie rozhodnutia

Poznámka: o zaplatenie 80 686 eur s príslušenstvom
Spisová značka: 5Cdo/161/2022
Účastníci: Miroslav Kočiš a spol., Žilina
c/a
Mesto Žilina
Čas: 09:15
Formát úkonu: Vyhlásenie rozhodnutia

Poznámka: o zaplatenie 3465,56 eura s príslušenstvom
Spisová značka: 5Cdo/170/2022
Účastníci: Intrum Slovakia, s.r.o., Bratislava
c/a
Patrik Beer, Košice
Čas: 09:20
Formát úkonu: Vyhlásenie rozhodnutia

Poznámka: o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu
Spisová značka: 5CdoR/11/2023
Účastníci: mal. Simona Bečariková, Spišská Nová Ves
Čas: 09:25
Formát úkonu: Vyhlásenie rozhodnutia

Poznámka: o úpravu práv a povinností rodičov k maloletému dieťaťu
Spisová značka: 5CdoR/12/2023
Účastníci: mal. Nicolas Borik, Piešťany
Čas: 09:40
Formát úkonu: Vyhlásenie rozhodnutia

Poznámka: o zaplatenie 224 755,68 eura s príslušenstvom
Spisová značka: 5Cdo/216/2022
Účastníci: Eduard Huňady, Sľažany
c/a
Miroslav Petrovič, Machulince
Čas: 10:00
Formát úkonu: Pojednávanie

Poznámka: zrušený termín
Spisová značka: 1Obo/1/2022
Účastníci: Lesné pozemkové spoločenstvo Dubová
c/a
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, SKP úpadcu Poľnohosp. družstvo Dubová v konkurze

o vylúčenie nehnuteľností zo súpisu majetku konkurznej podstaty
Čas: 09:35
Formát úkonu: Vyhlásenie rozhodnutia

Poznámka: o určenie neplatnosti závetu
Spisová značka: 5Cdo/123/2022
Účastníci: Zina Bodnárová a spol., Humenné
c/a
Slavomír Ruščák, Humenné a spol.
Čas: 09:30
Formát úkonu: Vyhlásenie rozhodnutia

Poznámka: o neplatnosť odvolania z funkcie
Spisová značka: 5Cdo/122/2022
Účastníci: Mgr. Leila Slugeňová, Bánovce nad Bebravou
c/a
Mesto Bánovce nad Bebravou
Čas: 08:30
Formát úkonu: Vyhlásenie rozhodnutia

Poznámka: o 57 000 eur s prísl.
Spisová značka: 2Cdo/180/2022
Účastníci: MUDr. Boris Lisánsky, Košice
c/a
Wüstenrot poisťovňa, a.s., Bratislava

28.09.2023 - Štvrtok

Čas: 10:00
Formát úkonu: Vyhlásenie rozhodnutia

Poznámka: o úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému
Spisová značka: 2CdoR/4/2023
Účastníci: mal. Juraj Krempaský
Čas: 10:05
Formát úkonu: Vyhlásenie rozhodnutia

Poznámka: o náhradu mzdy
Spisová značka: 2Cdo/190/2021
Účastníci: Mgr. Renáta Šuláková, Hurbanovo
c/a
Krízové stredisko SOS Hurbanovo, Hurbanovo
Čas: 10:10
Formát úkonu: Vyhlásenie rozhodnutia

Poznámka: o náhradu škody a nemajetkovej ujmy
Spisová značka: 2Cdo/316/2021
Účastníci: Ján Martikán, Snežnica
c/a
SR - Ministerstvo spravodlivosti SR, Bratislava
Čas: 10:15
Formát úkonu: Vyhlásenie rozhodnutia

Poznámka: o 6.916 eur s príslušenstvom
Spisová značka: 2Cdo/284/2021
Účastníci: Obec Michal nad Žitavou
c/a
Helena Nagyová, Michal nad Žitavou
Čas: 10:20
Formát úkonu: Vyhlásenie rozhodnutia

Poznámka: o 6.581,64 eur s príslušenstvom
Spisová značka: 2Cdo/333/2021
Účastníci: Marta Šefarová, Košice
c/a
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Čas: 10:25
Formát úkonu: Vyhlásenie rozhodnutia

Poznámka: o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru a náhradu mzdy
Spisová značka: 5Cdo/215/2022
Účastníci: Ing. Štefan Kostolányi, Levice
c/a
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepný závod Banská Bystrica
Čas: 10:30
Formát úkonu: Vyhlásenie rozhodnutia

Poznámka: o zvýšenie výživného
Spisová značka: 2CdoR/7/2023
Účastníci: Dávid Hrubovský, Trebišov
c/a
Blažej Hrubovský, Malý Ruskov
Čas: 10:00
Formát úkonu: Vyhlásenie rozhodnutia
Spisová značka: 2Obdo/17/2022
Účastníci: Rastislav Martinický
c/a
SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov, Bratislava


o zaplatenie 126 314,38 eura
Čas: 10:35
Formát úkonu: Vyhlásenie rozhodnutia

Poznámka: o určenie neplatnosti rozhodcovskej zmluvy a iné
Spisová značka: 2Cdo/191/2021
Účastníci: Ing. Ernest Mesároš, Sliač
c/a
SVB B. Nemcovej I., Sliač
Čas: 10:15
Formát úkonu: Vyhlásenie rozhodnutia
Spisová značka: 2Obdo/58/2022
Účastníci: ČSOB Leasing, a.s., Bratislava
c/a
1. mokama s.r.o., Trnava
2. Branislav Brooš, Nitra

o zaplatenie zmenkovej sumy 47 694,39 eura s príslušenstvom
Čas: 10:40
Formát úkonu: Vyhlásenie rozhodnutia

Poznámka: o zaplatenie 31 790 eur s príslušenstvom
Spisová značka: 5Cdo/199/2022
Účastníci: JUDr. Helena Hausleitnerová, Bratislava
c/a
Slovenská republika - Ministerstvo spravodlivosti SR, Bratislava
Čas: 13:00
Formát úkonu: Verejné zasadnutie

Poznámka: pre § 336 ods. 1, § 20 Trestného zákona účinného do 31. decembra 2020
Spisová značka: 2TdoV/14/2022
Účastníci: Ing. Peter Gašparovič
Mgr. Ladislav Vičan
Skočiť na navigáciu