Skočiť na obsah

Predseda Najvyššieho súdu oceňuje prístup ministra spravodlivosti k otázke rekonštrukcie sídla Najvyššieho súdu

5 Zobraziť fotogalériu

Bratislava, 21. marec 2024 – Rekonštrukcia budovy Najvyššieho súdu SR na Župnom námestí sa  aktuálne javí, ako najoptimálnejšie riešenie absencie dôstojného sídla súdu. Zhodli sa na tom na dnešnom stretnutí, na pôde Ministerstva spravodlivosti SR, minister spravodlivosti Boris Susko a predseda Najvyššieho súdu Ján Šikuta.

Vytvorenie funkčného a dôstojného sídla Najvyššieho súdu na Župnom námestí je pre predsedu Jána Šikutu maximálnou prioritou. Víta preto prístup ministra spravodlivosti Borisa Suska a jeho reálny záujem o riešenie tejto naliehavej situácie. Predsedu Najvyššieho súdu mrzí, že napriek tomu, že tému rekonštrukcie jasne a intenzívne komunikuje od momentu, keď bol zvolený, teda v roku 2020, k reálnemu posunu v téme dochádza až teraz.

Obaja sa zhodli na potrebe zabezpečiť pre občanov dôstojný výkon súdnictva na všetkých úrovniach, teda aj na úrovni Najvyššieho súdu a preto predseda Ján Šikuta verí, že vláda Slovenskej republiky bude pre túto zásadnú investíciu hľadať finančné krytie v štátnom rozpočte.

Na stretnutí sa vedenie oboch inštitúcií zhodlo aj na potrebe obnovenia dialógu pri riešení justičných tém, ktoré sa týkajú aj Najvyššieho súdu. Na dnešnom stretnutí rezonovali témy skracovania dĺžky súdnych konaní, personálneho zastabilizovania odborného aparátu Najvyššieho súdu či elektronizácie spisu.

Skočiť na navigáciu