Skočiť na obsah

Predseda Najvyššieho súdu prijal justičné čakateľky z Albánska a Francúzska, ktoré sú účastníčkami výmenného programu AIAKOS 2021

4 Zobraziť fotogalériu

Bratislava, 15. novembra 2021 - Na pôde Najvyššieho súdu sa dnes uskutočnilo stretnutie s justičnými čakateľkami z Albánska a Francúzska. Obe účastníčky výmenného programu AIAKOS 2021 prijal predseda Najvyššieho súdu Ján Šikuta.

V úvode stretnutia účastníkov privítal a v krátkosti im opísal štruktúru súdov Slovenskej republiky a ich úlohy. Informoval ich o kolégiách najvyššieho súdu, ako aj o tom, že v rámci reformy súdneho systému došlo tento rok k zriadeniu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a k prechodu správnej agendy z Najvyššieho súdu na novovzniknutý súd.

Predseda Ján Šikuta následne odovzdal slovo vedúcim asistentom, ktorí predstavili činnosť jednotlivých kolégií súdu. V reakcii na informáciu o kolégiách súdu justičná čakateľka prokuratúry z Albánska uviedla, že u nich na Najvyššom súde nemajú agendu obchodnoprávnych vecí, pričom spadajú pod občianskoprávne veci vedené okresnými súdmi. Justičná čakateľka z Francúzska doplnila, že ich systém je podobný a do vecí vedených občianskoprávnym kolégiom patria aj obchodné veci. Ďalej sa zaujímali o proces výberu sudcov, asistentov sudcov a ich počet, ako aj to, či na Slovensku existuje špecializácia sudcov a či si ju môžu priamo vybrať. Zaujal ich aj zjednocovací proces a tvorba zbierky rozhodnutí.

Účastníčky výmenného programu uviedli, že sa zaujímajú o súdny systém nielen Slovenska, ale aj ostatných európskych krajín, a tak bolo pre nich toto stretnutie veľmi prospešné. Ďalšie stretnutie s účastníkmi výmenného programu AIAKOS 2021 je naplánované na 25. novembra 2021.

Skočiť na navigáciu