Skočiť na obsah

Predseda Najvyššieho súdu prijal sudkyňu Najvyššieho správneho súdu Portugalska

4096-2731-max Zobraziť fotogalériu


Bratislava, 3. november 2021 – Predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky prijal sudkyňu Najvyššieho správneho súdu Portugalska. Ana Paula de Fonseca Lobo navštívila Slovensko v rámci výmenného pobytu ACA Europe.

Hlavnými témami stretnutia boli súdne systémy oboch krajín, ich efektivita, súdny aparát a rýchlosť konania. Sudkyňu priviedol na Slovensko záujem o súdne systémy zavedené v jednotlivých častiach Európy a názory sudcov pôsobiacich v týchto krajinách. Prítomní diskutovali aj o súdnom systéme Portugalska, dĺžke konania a prieťahoch s tým spojenými. Sudkyňa problém s rýchlosťou konania nevníma na strane vedenia súdnej inštitúcie, pretože zodpovednosť za svoju prácu nesú sudcovia. Ján Šikuta vníma riešenie situácie v možnosti zvýšenia počtu asistentov sudcov. Na Najvyššom správnom súde v Portugalsku, kde sudkyňa pôsobí, pracuje 24 sudcov a dvaja sudcovia majú prideleného jedného asistenta. Skonštatovala, že dĺžka konania je v Portugalsku však prioritne témou nižších stupňov súdnictva. Zúčastnení sa venovali aj dôvodom existencie dvoch nezávislých Najvyšších súdov na Slovensku a prechodu správnej agendy na Najvyšší správny súd.

ACA Europe kontaktovala Najvyšší súd Slovenskej republiky v roku 2020 so záujmom sudkyne absolvovať na Slovensku výmenný program. Po vzniku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky zaniklo členstvo Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v sieti ACA Europe a stáž sudkyne prevzal Najvyšší správny súd Slovenskej republiky, ktorá práve prebieha.

Skočiť na navigáciu