Skočiť na obsah

Predseda Najvyššieho súdu sa zúčastňuje na kolokviu Siete predsedov najvyšších súdov EÚ

2 Zobraziť fotogalériu

Viedeň, 10. novembra 2023 – Predseda Najvyššieho súdu Ján Šikuta sa v týchto dňoch zúčastňuje kolokvia Siete predsedov najvyšších súdov EÚ vo Viedni. Ťažiskovou témou pracovného zasadnutia je „Jednotnosť judikatúry na úrovni najvyššieho súdu, vnútorné rozdiely, riešenia a osvedčené postupy“. Súčasťou kolokvia je aj spoločné stretnutie so Súdnym dvorom EÚ a Európskym súdom pre ľudské práva. V rámci spoločného dialógu súdnych inštitúcii rezonujú témy vplyvu umelej inteligencie na prácu súdov a výkon spravodlivosti či otázky základných práv a výkonu ich ochrany.

Hlavným cieľom Siete je užšia vzájomná spolupráca najvyšších súdov, výmena názorov a skúseností zo súdnej praxe. Sieť vytvára fórum, prostredníctvom ktorého si môžu európske inštitúcie vyžiadať stanoviská najvyšších súdov a diskutovať tak o otázkach spoločného záujmu. Zaoberá sa aj legislatívnymi návrhmi predkladanými európskymi inštitúciami na poli súdnictva, predovšetkým v občianskoprávnych a trestnoprávnych veciach.

Skočiť na navigáciu