Skočiť na obsah

Predseda Najvyššieho súdu SR Ján Šikuta sa zapojil do diskusie o systémových zmenách v prokuratúre

IMG_20200526_150831 Zobraziť fotogalériu

Bratislava, 26. máj 2020 - Predseda Najvyššieho súdu SR Ján Šikuta prijal pozvanie prezidentky SR Zuzany Čaputovej do diskusie o systémových zmenách v prokuratúre. Je presvedčený, že pri reforme prokuratúry je názor odborníkov, napriek tomu, že nemusí byť vždy jednotný, mimoriadne dôležitý.

Predseda Najvyššieho súdu SR Ján Šikuta zastáva názor, že tak zásadným zmenám, aké avizuje novela zákona o prokuratúre by mala predchádzať komplexná odborná diskusia. Vychádza z predpokladu, že práve z otvorenej odbornej názorovej konfrontácie môžu vzísť systémové a kvalitné riešenia. Verím, že politici budú názor odborníkov pri svojom rozhodovaní brať v maximálnej možnej miere do úvahy a do funkcie generálneho prokurátora zvolia človeka morálne a odborne zdatného, pripraveného na zásadnú reformu prokuratúry“, skonštatoval Ján Šikuta.

 Spolu s ďalšími odborníkmi sa zhodli na tom, aby sa rozšírilo spektrum subjektov, ktoré majú  možnosť navrhovať kandidáta na generálneho prokurátora a všetci podporujú aj myšlienku verejného vypočutie kandidátov.

Väčšina odborníkov sa zároveň zhodla, že generálnym prokurátorom by mal byť prokurátor. Ján Šikuta v tejto súvislosti poukázal na možné riziká, ktoré by mohlo priniesť, ak by sa generálnym prokurátorom stal právnik z niektorých zo slobodných právnických profesií.

Skočiť na navigáciu