Skočiť na obsah

Predseda Najvyššieho súdu SR sa zúčastnil zasadnutia rady Siete predsedov najvyšších súdov Európskej únie v Dubline

Dublin Zobraziť fotogalériu

 

Bratislava, 29. mája 2024 – Predseda Najvyššieho súdu SR Ján Šikuta sa v dňoch 26. až 29. mája zúčastnil zasadnutia rady Siete predsedov najvyšších súdov Európskej únie v Dubline. Podpredseda Siete Donal O’Donnell ho usporiadal pri príležitosti stého výročia nezávislého súdneho systému v Írsku. Po dosiahnutí nezávislosti ústava Írskeho slobodného štátu stanovila zriadenie nového súdneho systému, čo sa dosiahlo nadobudnutím účinnosti zákona o súdoch z roku 1924.

Sieť je zložená z predsedov najvyšších súdov všetkých členských štátov EÚ. Predsedovia najvyšších súdov Spojeného kráľovstva, Nórska, Lichtenštajnska a Islandu sú pridruženými členmi.  Albánsko, Čierna Hora, Srbsko a Ukrajina sú pozorovatelia.

Hlavným cieľom Siete je užšia vzájomná spolupráca najvyšších súdov, ako aj výmena názorov a skúseností zo súdnej praxe. Je akýmsi fórom, prostredníctvom ktorého si môžu európske inštitúcie vyžiadať stanoviská najvyšších súdov a diskutovať o otázkach spoločného záujmu. Rovnako sa zaoberá legislatívnymi návrhmi, ktoré predkladajú európske inštitúcie na poli súdnictva, predovšetkým v občianskoprávnej a trestnoprávnej oblasti. Sieť rieši tiež vzdelávanie sudcov či vzťah medzi najvyššími súdmi a výkonnou mocou. Jej agendou je tiež riešenie financovania najvyšších súdov, proces menovania ich sudcov v rôznych členských štátoch únie, ako aj reforma konania pred Súdnym dvorom EÚ a hodnotenie európskej politiky týkajúcej sa súdnictva. Pracovnými jazykmi Siete sú francúzština a angličtina a sídlom je Paríž.

Skočiť na navigáciu