Skočiť na obsah

Predseda NS SR Ján Šikuta sa zúčastnil na otvorení justičného roka na Medzinárodnom trestnom súde v Haagu

logo Zobraziť fotogalériu

Bratislava, Haag, 20. januára 2023 - Predseda Najvyššieho súdu Ján Šikuta prijal pozvanie predsedu Medzinárodného trestného súdu (MTS) Piotra Hofmańského na slávnostnú ceremóniu pri príležitosti začiatku justičného roka 2023. Súčasťou podujatia bol justičný seminár k problematike úlohy vnútroštátnych súdov v systéme medzinárodnej trestnej justície. Sudcovia z národných, medzinárodných a regionálnych jurisdikcií diskutovali o vzťahu jurisdikcie Medzinárodného trestného súdu a jurisdikcie vnútroštátnych súdov podľa právneho rámca MTS: Ustanovenia Rímskeho štatútu o prípustnosti a súvisiaca judikatúra MTS. Účastníci seminára sa dotkli aj témy podpory Organizácie Spojených národov (OSN) smerom k vnútroštátnym jurisdikciám pri riešení trestných činov Rímskeho štatútu, či úlohy Inštitútu OSN pre Áziu a Ďaleký východ pre prevenciu kriminality (UNAFEI) pri podpore budovania kapacít národných jurisdikcií prostredníctvom prípravy odborníkov z oblasti trestného súdnictva. Súčasťou seminára bola aj prezentácia databázy judikatúry Medzinárodného trestného súdu.

Skočiť na navigáciu