Skočiť na obsah

Predsedníčka Európskeho súdu pre ľudské práva navštívila najvyšší súd

Bratislava, 5. marec 2024 – Predsedníčka Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej „ESĽP“) Síofra O´Leary na pozvanie predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Jána Šikutu navštívila v pondelok 04. marca 2024 pracovne Slovensko. Ján Šikuta prijal na pôde najvyššieho súdu trojčlennú delegáciu ESĽP. Predsedníčku ESĽP na včerajšej návšteve Slovenska sprevádzala národná sudkyňa ESĽP Alena Poláčková a tajomníčka prvej sekcie ESĽP Ilse Freiwirth.

foto_040324NS-ESLP Zobraziť fotogalériu

V rámci pracovného programu sa návšteva zo Štrasburgu zúčastnila odborného seminára, na ktorom so svojimi príspevkami vystúpili sudcovia najvyššieho súdu. Nosnou témou bola reflexia judikatúry ESĽP v aktuálnej rozhodovacej činnosti najvyššieho súdu. Príspevky rečníkov sa tak sústredili na vplyv judikatúry ESĽP na vývoj rozhodovacej praxe najvyššieho súdu, a to aj s uvedením aktuálnych rozhodnutí aplikujúcich túto judikatúru, ako aj jej odraz v legislatíve. Predseda najvyššieho súdu Ján Šikuta v úvode stretnutia poukázal na nedávno prijaté rozhodnutia, týkajúce sa segregácie rómskych žiakov na východe Slovenska a z toho vyplývajúcich otázok diskriminácie. Práve v týchto prípadoch sa najvyšší súd precízne zohľadňuje a poukazuje na judikatúru ESĽP.

Podpredsedníčka najvyššieho súdu Andrea Moravčíková vstúpila do diskusie s príspevkom orientovaným na obchodnoprávnu tému arbitráže v prípade BTS holding, a.s. vs. Slovenská republika. Sudkyňa občianskoprávneho kolégia najvyššieho súdu Jana Halušková presah judikatúry ESĽP do tej vnútroštátnej ilustrovala na téme práva na spravodlivé súdne konanie vo svetle rozhodnutia  Trančíková vs. Slovenská republika a sudkyňa trestnoprávneho kolégia najvyššieho súdu Dana Wänkeová vystúpila s príspevkom orientovaným na tému porušovania zásady prezumpcie neviny v prípade Mucha vs. Slovenská republika.

Účastníkmi odborného fóra boli tiež ad hoc sudcovia ESĽP za Slovenskú republiku – Katarína Šmigová, Marián Giba a Ondrej Laciak, ktorí sa zapojili aj do odbornej diskusie. Ad hoc sudca zasadá za sudcu, ktorý bol zvolený členským štátom Rady Európy v situáciách, kedy sudca za daný štát nie je zvolený alebo nemôže zasadať.

Pracovného obeda s vedením najvyššieho súdu a s delegáciou ESĽP sa zúčastnili aj predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivan Fiačan, podpredseda Ústavného súdu Slovenskej republiky Ľuboš Szigeti a verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský.

Osobná návšteva predsedníčky ESĽP je výrazným príspevkom k rozvoju výmeny skúseností s národnými súdmi a je vítaným komunikačným kanálom medzi najvyššou inštanciou slovenského súdnictva a najdôležitejšou súdnou inštitúciou pre oblasť ochrany ľudských práv.

Skočiť na navigáciu