Skočiť na obsah

Publikovanie rozhodnutí a zbierky rozhodnutí Najvyššieho súdu v Brne - z publikácie „Najvyšší súd Slovenskej republiky“

Nasledujúci text je súčasťou série výňatkov z publikácie „Najvyšší súd Slovenskej republiky“, ktorá bude slávnostne prezentovaná v septembri 2023.

logo NSSR 30 vyrocie Zobraziť fotogalériu

Publikovanie rozhodnutí a zbierky rozhodnutí Najvyššieho súdu v Brne

Potreba publikovania rozhodnutí najvyššieho súdu bola naliehavá už od jeho vzniku. Z príkazu predsedníctva najvyššieho súdu bola preto od roku 1921 vydávaná zbierka rozhodnutí najvyššieho súdu. Senátny prezident najvyššieho súdu František Vážný bol poverený vytváraním zbierky Rozhodnutí nejv. soudu československé republiky ve věcech občanských a zbierky Rozhodnutí nejv. soudu československé republiky ve věcech trestních, ktoré sa stali známe ako tzv. Vážného zbierky. Tieto dve zbierky spolu s tzv. zbierkami Bohuslavovými (Nálezy Nejvyššího správního soudu v Praze ve věcech administrativních a Nálezy Nejvyššího správního soudu v Praze ve věcech finančních) tvorili Sbírky rozhodnutí nejvyšších stolic soudních republiky Československé. Do roku 1938 vyšlo sedemnásť ročníkov, ktoré obsahovali v civilnej zbierke spolu 16.605 rozhodnutí a v trestnej zbierke 6.088 rozhodnutí. Zbierky obsahovali vzostupne číslované rozhodnutia s indexmi.“

Skočiť na navigáciu