Skočiť na obsah

Rekonštrukcia budovy na Klobučníckej ide podľa plánu

logo NS SR Zobraziť fotogalériu

Bratislava, 6.9.2019 – Predsedníčka Najvyššieho súdu Daniela Švecová je spokojná s postupom prác pri rekonštrukcii budovy na Klobučníckej ulici. Historický objekt by sa mal už čoskoro stať sídlom vedenia inštitúcie.

V snahe o maximálne transparentné a efektívne vynakladanie s finančnými prostriedkami sa Kancelária Najvyššieho súdu SR dlhodobo snažila nájsť vhodné priestory na svoju činnosť a činnosť Najvyššieho súdu SR počas obdobia rekonštrukcie budovy na Župnom námestí. Výsledkom tejto snahy je získanie časti budovy na Klobučníckej ulici č. 7 bezodplatne do jej správy, a to od apríla minulého roka.

Predsedníčka Najvyššieho súdu Daniela Švecová absolvovala kontrolný deň budúceho sídla vedenia inštitúcie. “Téma vlastného sídla Najvyššieho súdu bola a je pre mňa nesmierne dôležitá. Preto ma teší, že okrem budovy na Župnom námestí, ktorá by sa po odsťahovaní ministerstva spravodlivosti mala stať sídlom Najvyššieho súdu, disponujeme aj týmto unikátnym priestorom”, konštatuje predsedníčka Daniela Švecová.

Kancelária NS SR začala objekt rekonštruovať v súlade so zásadami pamiatkovej ochrany v expresne rýchlom čase. Ide hlavne o stavebné práce, ktoré vyriešia problém zatekania do budovy, keďže poruchy spôsobené zatekaním predstavujú vážne statické narušenie nosných konštrukcií stropov. Rekonštrukciou sa zlepší aj havarijný stav fasád a balkónov a taktiež exteriérová výplň okien a balkónových dverí.

Budova na rohu Klobučníckej ulice a námestia SNP sa nachádza v pamiatkovej zóne CMO – Bratislava – Staré mesto a je zapísaná do zoznamu štátnych nehnuteľných kultúrnych pamiatok. Nenachádza sa už v žiadnom inom ochrannom pásme.

Neoklasicistický trojposchodový objekt palácového typu postavený v rokoch 1910 – 1912 viedenským architektom N. Katserom má dvojkrídlovú dispozíciu s vnútorným dvorom. Murovaná stavba je trojpodlažná, podpivničená, s dodatočne využitým podkrovím, vytvoreným niekedy po roku 1989. Objekt prešiel v minulosti viacerými rekonštrukciami pre účely polyfunkcie.

Je to honosný eklektický objekt – obytný a bankový palác s prvkami neoklasicizmu a secesie na fasádach s motívom neobarokovej veže v nároží objektu. Na jeho bankovú funkciu dodnes poukazuje zachovalá výzdoba so skulptúrou úľa ako symbolu sporivosti na štíte nárožia.

 

Skočiť na navigáciu