Skočiť na obsah

1VCdo/6/2019

07.10.2020
1VCdo/6/2019
Občianskoprávne

Súd je oprávnený posúdiť, kedy nadobudlo súdne rozhodnutie v inej veci právoplatnosť; pri posúdení tejto otázky nie je viazaný vyznačenou doložkou právoplatnosti. Pri posudzovaní správnosti údajov vyznačených v doložke nie je obmedzený žiadnou lehotou.
Skočiť na navigáciu