Skočiť na obsah

1Vs/2/2019

09.09.2020
1Vs/2/2019
Správne

Veľký senát správneho kolégia Najvyššieho súdu SR zaujal právne stanovisko podľa podľa § 466 ods. 5 písm. b/ SSP k právnej problematike týkajúcej sa povinnosti platiť poistné na zdravotné poistenie podľa zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z podielu na zisku za účtovné obdobie do 31.12.2003, ale vyplateného po 1.1.2011.
Skočiť na navigáciu