Skočiť na obsah

Seminár VIA IURIS: Prístup verejnosti k spravodlivosti pri ochrane životného prostredia

seminar via juris Zobraziť fotogalériu

Bratislava, 07.09.2020 - Združenie VIA IURIS dnes na pôde Najvyššieho súdu SR zorganizovalo vzdelávací seminár na tému „Prístup verejnosti k spravodlivosti pri ochrane životného prostredia“. Okrem sudcov, vyšších súdnych úradníkov a asistentov Najvyššieho súdu sa na ňom zúčastnili aj zástupcovia Ministerstva životného prostredia SR, Generálnej prokuratúry a akademickej obce.

Išlo o posledný zo série vzdelávacích seminárov, ktoré sa v predchádzajúcom období uskutočnili aj na pôde Krajských súdov v Žiline, Nitre a Prešove, realizovaných v rámci projektu podporeného Európskou komisiou.

Príspevky predniesli Imrich Vozár, právnik VIA IURIS a Miroslav Gavalec, predseda senátu Najvyššieho súdu. Z Českej republiky na seminári vystúpil Aleš Roztočil, sudca Najvyššieho správneho súdu ČR. S posledným príspevkom sa prezentoval Michal Kianička, dlhoročný bývalý zamestnanec Kancelárie zástupcu SR pred súdmi EÚ.

Príspevky a následná diskusia priniesli rôznorodé pohľady na tému seminára prezentované z rôznych uhlov pohľadu - príslušnej právnej úpravy v Správnom súdnom poriadku, rozhodovacej činnosti Najvyššieho súdu SR, situácie v Českej republike či rozhodovacej činnosti Súdneho dvora EÚ.

Fotografie zo seminára Prístup verejnosti k spravodlivosti pri ochrane životného prostredia  si môžete pozrieť tu:

Skočiť na navigáciu