Skočiť na obsah

Spolupráca Súdneho dvora Európskej únie a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky je v prospech občana

Bratislava, 11. marec 2024 – Najvyšší súd Slovenskej republiky a Súdny dvor Európskej únie si v nasledujúcich týždňoch aktívne vymenia skúsenosti v oblasti rozhodovacej činnosti oboch inštitúcií. Odborné stretnutia právnikov lingvistov pôsobiacich na Súdnom dvore a sudcov Najvyššieho súdu budú zamerané najmä na prejudiciálne konanie.

stretnutie SD_NS_2 Zobraziť fotogalériu

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, naliehavé a skrátené prejudiciálne konanie, pripravovaná reforma prejudiciálneho konania či judikatúra v oblasti ochrany spotrebiteľov, justičnej spolupráce v trestných veciach, Charty základných práv EÚ, aj to sú témy seminárov, diskusných panelov a prezentácií, ktoré sa budú konať v priestoroch Najvyššieho súdu od 11. marca do 18. apríla.

Projekt spolupráce právnikov zo Súdneho dvora Európskej únie s Najvyšším súdom Slovenskej republiky je súčasťou komunikácie medzi Súdnym dvorom a slovenskými vnútroštátnymi súdmi. Vychádza z myšlienky „spravodlivosť ako služba občanom“, za ktorou je snaha zlepšiť ochranu práv občanov, ktoré im priznávajú právne predpisy Európskej únie alebo vnútroštátne právne predpisy vykonávajúce právo Európskej únie. Projekt má prispieť k tomu, aby dochádzalo k výmene poznatkov a skúseností v oblasti prejudiciálneho konania, keďže tento typ spolupráce vnútroštátnych súdov so Súdnym dvorom má väčšinový a stále rastúci podiel na veciach, ktoré Súdny dvor prejednáva.

Projekt umožní lepšie vzájomné pochopenie procesov a spôsobu práce oboch inštitúcií. Sudcovia Najvyššieho súdu a ich asistenti sa dostanú do užšieho kontaktu s judikatúrou Súdneho dvora a Súdny dvor dostane spätnú väzbu od Najvyššieho súdu, ako od súdu vnútroštátneho, pri ktorého činnosti dochádza k uplatňovaniu práva Európskej únie a judikatúry Súdneho dvora.

Za Súdny dvor sa do projektu zapojí expert na prejudiciálne konania právnik Jozef Čuboň, ktorý spracoval veľký počet návrhov na začatie prejudiciálneho konania podaných slovenskými súdmi a je autorom mnohých zhrnutí vypracovaných na základe týchto podaní. Za Najvyšší súd sa odborných diskusií a seminárov zúčastnia sudcovia, asistenti a analytická jednotka.

Projekt spolupráce je výsledkom dohody a diskusií, ktoré nadviazali predseda Najvyššieho súdu Ján Šikuta, predseda Súdneho dvora Koen Lenaerts a sudca Miroslav Gavalec.

 

Skočiť na navigáciu