Skočiť na obsah

Stretnutie s TIS: K transparentnosti prispieva nielen očista súdnictva, ale aj zverejňovanie krokov vedúcich k nej

tis Zobraziť fotogalériu

Bratislava, 05.10.2020 – Na pôde Najvyššieho súdu sa dnes uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov Transparency International Slovensko s predsedom Najvyššieho súdu Jánom Šikutom a vedúcou Kancelárie Najvyššieho súdu Zuzanou Flakovou. Za TIS sa na stretnutí zúčastnil riaditeľ Gabriel Šípoš a člen správnej rady Samuel Spáč.

Počas rokovania sa obe strany zhodli, že v súčasnom období nízkej dôvery občanov voči súdnictvu je dôležité nielen realizovať opatrenia na zvýšenie dôveryhodnosti, ako aj efektivity práce a kvality prostredia na súde, ale rovnako potrebné je o týchto opatreniach pravidelne informovať.

Vedenie súdu prejavilo záujem zapojiť Najvyšší súd medzi inštitúcie, ktoré v záujme otvoriť sa voči verejnosti pravidelne zverejňujú štatistické i analytické údaje o svojej činnosti. V tejto súvislosti Ján Šikuta informoval zástupcov TIS o krokoch, ktoré už súd urobil a ktoré plánuje spraviť v nadchádzajúcom období. Transparency International ich ocenila a ponúkla pomoc pri vypracovaní kritérií pre štatistické odpočty i analytické hodnotenia súdu.

Na stretnutí sa zúčastnil aj Norbert Ostró, poverený vedením oddelenia medzinárodných vzťahov a protokolu, ktorý pripomenul, že Najvyšší súd význam otvorenosti dáva verejnosti na vedomie aj tým, že sa zapája do najvýznamnejších organizácií združujúcich Najvyššie súdy európskych krajín, pre ktoré sú kľúčovými transparentnosť, dostupnosť spravodlivosti, etika a ďalšie témy.

Fotografie zo stretnutia so zástupcami Transparency International môžete nájsť tu:

Skočiť na navigáciu