Skočiť na obsah

Sudcovia Ústavného a Najvyššieho súdu diskutovali o rozhodovacej činnosti oboch súdnych inštitúcií

  • Foto: Ústavný súd SR

ÚS SR a NS SR_20240222 Zobraziť fotogalériu

Košice, 22. február 2024 - Sudcovia Ústavného súdu SR a Najvyššieho súdu SR na pracovnom stretnutí v Košiciach diskutovali o rozhodovacej činnosti oboch súdov. Zástupcovia vrcholných súdnych inštitúcií sa venovali konkrétne témam súvisiacim s rozhodovacou činnosťou občianskoprávneho, obchodnoprávneho a trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu, ako aj s tým súvisiacou judikatúrou Ústavného súdu. Za Najvyšší súd sa pracovného stretnutia zúčastnili predseda Ján Šikuta, podpredsedníčka Andrea Moravčíková, predsedníčka občianskoprávneho kolégia Jana Bajánková, predsedníčka obchodnoprávneho kolégia Katarína Pramuková a predseda trestnoprávneho kolégia František Mozner.

 

Skočiť na navigáciu