Skočiť na obsah

Tlačové komuniké - forma zmluvy

Tlačové komuniké k obchodnoprávnej veci sp. zn. 3Obdo/44/2022

komunike ilustracna foto Zobraziť fotogalériu

Dňa 29. júna 2023 senát obchodnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky uznesením rozhodol vo veci vedenej pod sp. zn. 3Obdo/44/2022. Predmetom posudzovania veci bola otázka formy zmluvy.

Senát obchodnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v predmetnom uznesení konštatoval:

„Právnu úpravu obsiahnutú v § 272 ods. 2 Obchodného zákonníka nie je možné použiť na zmluvu, ktorej písomnú formu predpisuje zákon.“

„Zmena alebo zrušenie zmluvy (aj v obchodných záväzkových vzťahoch), pre ktorú zákon predpisuje písomnú formu, v inej forme než písomnej (§ 40 ods. 2 Občianskeho zákonníka), je absolútne neplatným právnym úkonom.“

3Obdo/44/2022 | Najvyšší súd Slovenskej republiky (nsud.sk)

Skočiť na navigáciu