Skočiť na obsah

Tlačové komuniké k trestnej veci obv. Renáty D.

Tlačové komuniké k trestnej veci obv. Renáty D., sp.zn. 2 Tostš 1/2023

kladívko Zobraziť fotogalériu

 

Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Paludu a sudcov JUDr. Dany Wänkeovej a JUDr. Petra Kaňu na neverejnom zasadnutí konanom 7. marca 2023 zamietol sťažnosť prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky a obvinenej Renáty D. proti uzneseniu sudcu pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu, ktorým obvinenú vzal do väzby z dôvodov podľa § 71 ods. 1 písm. a), c), ods. 2 Trestného poriadku. Senát najvyššieho súdu sa stotožnil s rozhodnutím sudcu pre prípravné konanie a rovnako nezistil u obvinenej dôvod väzby podľa § 71 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku. Sťažnostné námietky obvinenej senát vyhodnotil ako nedôvodné.

Obvinenej bolo vznesené obvinenie pre obzvlášť závažný zločin založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny podľa § 297 Trestného zákona, obzvlášť závažný zločin vojnového bezprávia podľa § 433 ods. 1 Trestného zákona a za prečin ohrozovania mravnej výchovy mládeže podľa § 211 ods. 1 písm. b), ods. 3 písm. a) Trestného zákona.

Skočiť na navigáciu