Skočiť na obsah

Tlačové komuniké k trestnej veci obž. PhDr. Zuzany K.

Tlačové komuniké k trestnej veci obž. PhDr. Zuzany K., sp.zn.4To/12/2022

kladívko Zobraziť fotogalériu

Dňa 18. apríla 2023 senát 4T trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky po preskúmaní spisového materiálu a rozsudku Špecializovaného trestného súdu, pracovisko Banská Bystrica z 10. augusta 2022, sp.zn.13T/8/2022 na základe odvolania obžalovanej PhDr. Zuzany K. zistil závažné procesné pochybenie, ku ktorému došlo pri výsluchu svedka Bc. Petra P. Uvedené závažné procesné pochybenie spočíva v opomenutí obligatórneho zloženia prísahy svedka v zmysle § 265 ods. 1 Trestného poriadku. Takto nezákonne vykonaný dôkaz na hlavnom pojednávaní konanom 18. júla 2022 je v predmetnej trestnej veci procesne nepoužiteľný. Najvyšší súd Slovenskej republiky z týchto dôvodov napadnutý rozsudok Špecializovaného trestného súdu v časti týkajúcej sa obžalovanej PhDr. Zuzany K. podľa § 321 ods. 1 písm. a), ods. 2 Trestného poriadku zrušil a podľa § 322 ods. 1 Trestného poriadku vec vrátil Špecializovanému trestnému súdu, aby ju v potrebnom rozsahu znovu prejednal a rozhodol.

 

Skočiť na navigáciu