Skočiť na obsah

Vyhlásenie širšieho vnútorného výberového konania na obsadenie 1 voľného štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii hlavný štátny radca – dátový analytik, dočasná štátna služba

13.01.2023
24.01.2023
Spr 2037/22
Skočiť na navigáciu