Skočiť na obsah

Vyhlásenie širšieho vnútorného výberového konania na obsadenie 1 voľného štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii - hlavný štátny radca - finančný manažér, dočasná štátna služba

24.03.2023
12.04.2023
Spr 517/23
Skočiť na navigáciu