Skočiť na obsah

Vyhlásenie širšieho vnútorného výberového konania na obsadenie 1 voľného štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii - hlavný štátny radca – IT programátor, dočasná štátna služba

18.04.2023
28.04.2023
Spr 670/23
Skočiť na navigáciu