Skočiť na obsah

Vyhlásenie širšieho vnútorného výberového konania na obsadenie 1 voľného štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii hlavný štátny radca – referent pre investičnú a inžiniersku činnosť/správca budovy

06.08.2021
07.09.2021
Spr 1103/21
Skočiť na navigáciu