Skočiť na obsah

Vyhlásenie širšieho vnútorného výberového konania na obsadenie 1 voľného štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii - radca - zamestnanec informačného centra, dočasná štátna služba

10.03.2023
21.03.2023
Spr 353/23
Skočiť na navigáciu