Skočiť na obsah

Vyhlásenie širšieho vnútorného výberového konania na obsadenie 1 voľného štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii radca-zapisovateľ, stála štátna služba

14.09.2022
29.09.2022
Spr 1380/22
Skočiť na navigáciu