Skočiť na obsah

Vyhlásenie širšieho vnútorného výberového konania na obsadenie 2 voľných štátnozamestnaneckých miest vo funkcii hlavný štátny radca - asistent sudcu, stála štátna služba

04.01.2023
18.01.2023
Spr 1969/22
Skočiť na navigáciu