Skočiť na obsah

Vyhlásenie širšieho vnútorného výberového konania na obsadenie 3 voľných štátnozamestnaneckých miest vo funkcii hlavný štátny radca - asistent sudcu, stála štátna služba

06.02.2023
21.02.2023
Spr 139/23
Skočiť na navigáciu