Skočiť na obsah

Vyhlásenie širšieho vnútorného výberového konania na obsadenie 4 voľných štátnozamestnaneckých miest vo funkcii hlavný štátny radca - asistent sudcu, stála štátna služba

14.07.2023
27.07.2023
Spr 1216/23
Skočiť na navigáciu