Skočiť na obsah

Vyhlásenie užšieho vnútorného výberového konania na obsadenie 1 voľného štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii hlavný štátny radca – koordinátor ISO norma, dočasná štátna služba

17.11.2022
01.12.2022
Spr 1782/22
Skočiť na navigáciu