Skočiť na obsah

Vyšlo druhé tohtoročné číslo odborného právnického časopisu Bulletin ODAK

  • Foto: ODAK Kancelárie Najvyššieho súdu SR

Pod gesciou Oddelenia analytiky, dokumentácie a komparatistiky Kancelárie Najvyššieho súdu vyšlo druhé tohtoročné číslo odborného recenzovaného právnického časopisu Bulletin ODAK. Bulletin ODAK s periodicitou dvakrát ročne prináša v online verzii čitateľom najdôležitejšie a najzaujímavejšie novinky z rozhodovacej činnosti Súdneho dvora Európskej únie, Európskeho súdu pre ľudské práva a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.

Bulletin 2023_2_obal Zobraziť fotogalériu

V rámci článkov venujúcich sa súdnym systémom Vám tentokrát predstavíme súdny systém Slovinskej republiky.

 

V sekcii venovanej európskej legislatíve sa bližšie pozrieme na Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/1781 z 13. septembra 2023, ktorým sa zriaďuje rámec opatrení na posilnenie európskeho ekosystému polovodičov a mení nariadenie (EÚ) 2021/694 (akt o čipoch). Európsky akt o čipoch zavádza komplexný súbor opatrení na zaistenie bezpečnosti dodávok, odolnosti a technologického prvenstva EÚ v oblasti polovodičových technológií a aplikácií. Prijatím európskeho aktu o čipoch, Európska únia (ďalej len „EÚ“) rieši nedostatok čipov (tiež známych ako polovodičov), aby si udržala konkurencieschopnosť a vedúce postavenie Európy v oblasti technológií. Je to kľúčový krok pre technologickú suverenitu v EÚ.

 

V pravidelných rubrikách venujúcim sa judikatúre sa môžete oboznámiť s podanými a rozhodnutými predbežnými otázkami, ako aj s rozhodnutiami vnútroštátnych súdov členských štátov EÚ v oblasti správneho súdnictva z databázy JuriFast Združenia štátnych rád a najvyšších správnych súdov EÚ. Časť venovaná judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva Vám ponúkne prehľad judikatúry z oblasti športu.

 

V závere bulletinu vám predkladáme preklad kapitoly Príručky judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva k článku 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd z trestnoprávneho hľadiska – Verejné prejednanie veci.

 

Príjemné čítanie a všetko dobré v novom roku 2024 Vám praje redakcia Bulletinu ODAK.

 

Aktuálne číslo, ako aj kompletný archív všetkých vydaní Bulletinu ODAK, nájdete tu: Bulletin ODAK | Najvyšší súd Slovenskej republiky (nsud.sk)

Skočiť na navigáciu