Skočiť na obsah

Zhodnotenie činnosti Najvyššieho súdu v Bratislave v rokoch 1945-1948 - z publikácie „Najvyšší súd Slovenskej republiky“

Nasledujúci text je súčasťou série výňatkov z publikácie „Najvyšší súd Slovenskej republiky“, ktorá bude slávnostne prezentovaná v septembri 2023.

logo NSSR 30 vyrocie Zobraziť fotogalériu

 

Zhodnotenie činnosti Najvyššieho súdu v Bratislave v rokoch 1945-1948

V hektických povojnových rokoch bol z vôle Slovenskej národnej rady zachovaný Najvyšší súd v Bratislave, ktorý sa chopil svojich právomocí a postupne stabilizoval svoju činnosť, pokračoval i vo vydávaní zbierky svojich rozhodnutí a jeho členovia sa zapojili do denacifikačných procesov retribučných súdov tohto obdobia. V týchto rokoch sa hľadala podoba organizácie najvyššieho súdu ako súdu jednotného pre celé Československo, čo viedlo k presadeniu zániku Najvyššieho súdu v Bratislave.

Pofebruárové udalosti roku 1948 tento vývoj spečatili a zakrátko premenili celú spoločnosť, jej právny poriadok i personálne obsadenie spoločného československého najvyššieho súdu. Hoci niektorí sudcovia z bratislavského najvyššieho súdu na jednotný najvyšší súd do Brna prešli, následné zmeny ich pôsobenie zakrátko ukončili, keď odišli z rôznych dôvodov buď sami, alebo boli odísť donútení. Tým sa definitívne prerušila personálna kontinuita sudcov najvyššieho súdu pretrvávajúca od predvojnového Československa. Začalo sa tak nové obdobie pre celú spoločnosť i pre najvyšší súd.“

 

Skočiť na navigáciu