Skočiť na obsah

Zhodnotenie činnosti Slovenského najvyššieho súdu v rokoch 1939-1945 - z publikácie „Najvyšší súd Slovenskej republiky“

Nasledujúci text je súčasťou série výňatkov z publikácie „Najvyšší súd Slovenskej republiky“, ktorá bude slávnostne prezentovaná v septembri 2023.

logo NSSR 30 vyrocie Zobraziť fotogalériu

Zhodnotenie činnosti Slovenského najvyššieho súdu v rokoch 1939-1945

Najvyšší súd v časoch vojny bol súčasťou systému orgánov štátu s profašistickým a pronacistickým režimom. Spolu s ostatnými súdmi bol zbavený záruk nezávislosti svojho rozhodovania. Pôsobil v prostredí, v ktorom bola podstata práva postupne deformovaná. Napriek tomu justícia patrila k tým oblastiam výkonu štátnej moci, ktoré si zachovali aspoň čiastočnú vernosť demokratickým hodnotám a medzi sudcami sa našli početní sudcovia s protirežimným zmýšľaním, keďže pre krátkosť existencie tohto štátneho útvaru nestihli byť demokraticky vychovaní sudcovia medzivojnového Československa nahradení novým dorastom, poplatnejším novému režimu. 

Na druhej strane najvyšší súd si i počas vojny plnil svoje tradičné úlohy - zabezpečoval jednotnosť judikatúry, vydával zbierku svojich rozhodnutí v kvalite nadväzujúcej na predchádzajúce československé zbierky. Jeho sudcovia boli publikačne činní nielen časopisecky - z ich radov pochádzajú i autori viacerých komentárov k základným právnym normám...“

 

Skočiť na navigáciu