Skočiť na obsah

1VCdo/4/2019

28.04.2020
1VCdo/4/2019
Občianskoprávne

Pre splnenie podmienky predloženia veci veľkému senátu je však rozhodujúca existencia právneho názoru trojčlenného senátu (vysloveného v uznesení o postúpení veci veľkému senátu), ktorý je odlišný od právneho názoru, ktorý už bol vyjadrený v rozhodnutí iného senátu najvyššieho súdu. Pokiaľ by existovalo rozhodnutie trojčelenného senátu najvyššieho súdu, vyjadrujúce odlišným právny názor už vyslovený iným alebo totožným, trojčlenným senátom, nie je splnená zákonná  podmienka uvedená v ustanovení § 48 ods. 1 C.s.p.. V takomto prípade je naplnený dovolací dôvod podľa ustanovenia § 421 ods. 1 písm.c/ C.s.p., a riešenie právnej otázky, ktorá je rozhodovaná dovolacím súdom rozdielne a rozhodnutie vo veci prináleží trojčlennému senátu najvyššieho súdu. Existencia publikovaného rozhodnutia najvyššieho súdu resp. stanoviska veľkého senátu nie je zákonnou podmienkou.
Skočiť na navigáciu