Skočiť na obsah

Vyhlásenie širšieho vnútorného výberového konania na obsadenie 1 voľného štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii samostatný štátny radca - asistent projektového tímu, dočasná štátna služba

27.01.2023
08.02.2023
Spr 105/2023
Skočiť na navigáciu