Skočiť na obsah

Rozhodnutia veľkého senátu

Celkový počet rozhodnutí v databáze: 100297

Počet výsledkov vyhovujúcich kritériám vyhľadávania: 33 (Maximálny počet: 10000)

Dátum: 08.11.2023
Spisová značka: 1VCdo/2/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie neplatnosti závetov
Dátum: 25.05.2023
Spisová značka: 1VCdo/5/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: ochranu osobnosti
Dátum: 28.03.2023
Spisová značka: 1VCdo/4/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 1 669,eur s prísl.
Dátum: 24.10.2022
Spisová značka: 1VCdo/2/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu škody podľa zákona č. 514/2003 Z.z.
Dátum: 17.10.2022
Spisová značka: 1VCdo/3/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 10 622,05 eur s prísl.
Dátum: 17.05.2022
Spisová značka: 1VCdo/1/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie neúčinnosti právneho úkonu
Dátum: 25.04.2022
Spisová značka: 1VCdo/1/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Dátum: 29.09.2021
Spisová značka: 1VObdo/2/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vylúčenie veci zo súpisu majetku
Dátum: 24.06.2021
Spisová značka: 1VObdo/1/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: dosiahnutie zhody medzi zápisom v OR a skutočným stavom
Dátum: 18.05.2021
Spisová značka: 1Vs/1/2020
Kolégium: Správne
Merito veci: daňové veci
Dátum: 28.04.2021
Spisová značka: 1VCdo/5/2019
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: abstraktnú kontrolu zmluvy o výkone správy
Dátum: 27.04.2021
Spisová značka: 1VObdo/2/2020
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vylúčenie majetku zo súpisu
Dátum: 25.02.2021
Spisová značka: 1VObdo/1/2020
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 135 175,26 eur s prísl.
Dátum: 27.01.2021
Spisová značka: 1Vs/3/2020
Kolégium: Správne
Merito veci: daňové veci
Dátum: 26.01.2021
Spisová značka: 1VCdo/2/2019
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: neplatnosť výpovede a o náhradu mzdy
Dátum: 24.11.2020
Spisová značka: 1Vs/3/2019
Kolégium: Správne
Merito veci: sociálne poistenie
Dátum: 24.11.2020
Spisová značka: 1Vs/6/2020
Kolégium: Správne
Merito veci: uložení pokuty 2 200 eur nelegálna práca
Dátum: 07.10.2020
Spisová značka: 1VCdo/6/2019
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie neplatnosti právneho úkonu a iné
Dátum: 09.09.2020
Spisová značka: 1Vs/2/2019
Kolégium: Správne
Merito veci: zdravotné poistenie - nedoplatky
Dátum: 08.07.2020
Spisová značka: 1Vs/2/2020
Kolégium: Správne
Merito veci: poľovníctvo

Výsledkov na stranu: 2050100

Skočiť na navigáciu