Skočiť na obsah

Rozhodnutia

Celkový počet rozhodnutí v databáze: 96085

Počet výsledkov vyhovujúcich kritériám vyhľadávania: 10000 (Maximálny počet: 10000)

Dátum: 28.02.2023
Spisová značka: 1Cdo/10/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva
Dátum: 28.02.2023
Spisová značka: 4Urto/2/2023
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: uznanie cudzozemského rozsudku
Dátum: 27.02.2023
Spisová značka: 1Urtos/1/2023
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: podmienečné prepustenie z VTOS
Dátum: 22.02.2023
Spisová značka: 4Obo/3/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: námietkách proti zmenkovému PR
Dátum: 22.02.2023
Spisová značka: 4Oboer/15/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vymoženie 331,94 eur s prísl.
Dátum: 22.02.2023
Spisová značka: 4Oboer/7/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vymoženie 510,93 eur s prísl.
Dátum: 22.02.2023
Spisová značka: 4Ndob/1/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: určenie pravosti, výšky a poradia zapretej pohľadávky
Dátum: 22.02.2023
Spisová značka: 4Obdo/11/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: zrušenie zabezpečovacieho zariadenia
Dátum: 22.02.2023
Spisová značka: 4Obdo/2/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 60 443,66 eur s prísl.
Dátum: 22.02.2023
Spisová značka: 4Obdo/6/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 3 304,68 eur s prísl.
Dátum: 22.02.2023
Spisová značka: 4Obdo/78/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 19 507,14 eur s prísl.
Dátum: 21.02.2023
Spisová značka: 5Obo/2/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 77 281 Kč s prísl.
Dátum: 21.02.2023
Spisová značka: 2Tdo/53/2022
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 188/1, 2c,d Tr.zák.
Dátum: 16.02.2023
Spisová značka: 1Cdo/127/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
Dátum: 15.02.2023
Spisová značka: 2Tdo/65/2022
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 194/1, 2a,c, 3a Tr.zák.
Dátum: 08.02.2023
Spisová značka: 9Cdo/219/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 6 991,06 eur s prísl.
Dátum: 08.02.2023
Spisová značka: 9Cdo/85/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie existencie právneho vzťahu
Dátum: 08.02.2023
Spisová značka: 4Tdo/31/2022
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 208/1a, 2d Tr.zák.
Dátum: 08.02.2023
Spisová značka: 2TdoV/4/2021
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 329/1, 2 Tr.zák.
Dátum: 08.02.2023
Spisová značka: 9Cdo/15/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva ku kotolni
Dátum: 08.02.2023
Spisová značka: 9Cdo/227/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru
Dátum: 08.02.2023
Spisová značka: 9Cdo/65/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: ochranu vlastníckeho práva a iné
Dátum: 08.02.2023
Spisová značka: 9Cdo/69/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Dátum: 07.02.2023
Spisová značka: 5Cdo/2/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 17 133 eur s prísl.
Dátum: 07.02.2023
Spisová značka: 4Tdo/66/2022
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 329/1, 2 Tr.zák. a iné, schválenie dohody o vine a treste
Dátum: 07.02.2023
Spisová značka: 4Tdo/95/2022
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 344/1d Tr.zák.
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 5Obdo/31/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: určenie členstva v družstve
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 5Oboer/5/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vymoženie 1 927,66 eura s prísl.
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 5XEObd/8/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vymoženie 301,72 eur s prísl.
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 5XOboE/6/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vymoženie 301,72 eur s prísl.
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 5Cdo/99/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zrušenie vecného bremena za náhradu
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 5Co/1/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: abstraktnej kontrole v spotrebiteľských veciach a iné
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 5Ndc/16/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 5Cdo/26/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 1 671,81 eur s prísl.
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 5Cdo/169/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu škody a nemajetkovej ujmy
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 5Cdo/225/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: nariadenie neodkladného opatrenia
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 3Obdo/13/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 981 871,47 eur s prísl.
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 3Obdo/23/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: zaplatenie zmluvnej pokuty
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 3Obdo/41/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 52 611,87 eur s prísl.
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 3Oboer/12/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vymoženie uloženej povinnosti zaplatiť 6 259,43 eur s prísl.
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 3XOboE/1/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vymoženie 553,89 eura s prísl.
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 4Obdo/3/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 52 596,22 eur s prísl.
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 4Obdo/42/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: nariadenie zabezpečovacieho opatrenia a NO
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 4Obdo/6/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: určenie právneho dôvodu,vymáhateľnosti a výšky pohľadávky
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 4Obdo/70/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: odporovanie právnemu úkonu
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 4Obdo/81/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 51 463,69 eur s prísl.
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 4Obdo/91/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 35 849,52 eur s prísl.
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 4Oboer/9/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vymoženie 82,98 eur s prísl.
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 4XEObd/1/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: zastavení exekúcie
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 4XObdo/21/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 5Cdo/1/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 5Cdo/148/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: vydanie bezdôvodného obohatenia
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 7Cdo/186/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 7Cdo/196/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 14 073,98 eur s prísl.
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 7Cdo/204/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 18 216 eur s prísl.
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 7Cdo/207/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníctva k nehnuteľnosti
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 7Cdo/215/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 652,13 eur s prísl.
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 7Cdo/260/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie, že nehnuteľnosti patria do dedičstva
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 7Cdo/29/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu škody
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 7Cdo/318/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 57 813,62 eur s prísl.
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 7Cdo/337/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: vyporiadanie BSM po rozvode
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 7Cdo/340/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 7Cdo/342/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 1 448,11 eur s prísl.
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 7Cdo/352/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu škody a nemajetkovej ujmy
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 7Cdo/185/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: vydanie bezdôvodného obohatenia
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 7Cdo/49/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie, že dôvody vydedenia nie sú dané
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 7Cdo/360/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 7Cdo/350/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 18 586 eur s prísl.
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 7Cdo/347/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 5 555,68 eur s prísl.
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 5Cdo/194/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 5 000 eur s prísl.
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 5Cdo/20/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: ochranu osobnosti
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 5Cdo/21/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 5Cdo/165/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: neplatnosť skončenia pracovného pomeru a iné
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 5Cdo/25/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 41 817,74 eur s prísl.
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 5Cdo/36/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 5Cdo/54/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie neplatnosti dobrovoľnej dražby
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 7Cdo/50/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 7Cdo/75/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zákaz zásahov do vlastníckych práv
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 7Cdo/89/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: ochranu osobnosti a náhradu nemajetkovej ujmy
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 7Cdo/94/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu nemajetkovej ujmy, o svedočnom
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 7CdoR/2/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zmena mena a priezviska maloletého dieťaťa
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 7Ndc/1/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 3 432,78 eur s prísl.
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 7Ndc/19/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhrady ujmy a škody 20 077 eur s prísl.
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 7Cdo/171/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu škody s prísl.
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 5Obdo/18/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 5Cdo/64/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 150 000 eur s prísl.
Dátum: 31.01.2023
Spisová značka: 5Cdo/55/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zrušenie platnosti voľby predsedu a členov rady
Dátum: 30.01.2023
Spisová značka: 6Cdo/120/2020
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 34 524,73 eur s prísl.
Dátum: 30.01.2023
Spisová značka: 9Cdo/2/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 17 134 eur s prísl.
Dátum: 30.01.2023
Spisová značka: 6Cdo/14/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva
Dátum: 30.01.2023
Spisová značka: 2CdoV/3/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: stiahnutie osvedčenia o európskom exekučnom titule
Dátum: 30.01.2023
Spisová značka: 9Cdo/323/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie neplatnosti dobrovoľnej dražby
Dátum: 30.01.2023
Spisová značka: 9Cdo/32/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 96 180,51 eur s prísl.
Dátum: 30.01.2023
Spisová značka: 9Cdo/242/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: výkon rozhodnutia o úpravu styku s mal. dieťaťom Adam Hatala
Dátum: 30.01.2023
Spisová značka: 2XOboE/6/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vymoženie 380,40 eur s prísl.
Dátum: 30.01.2023
Spisová značka: 6Ndc/1/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 29 127,93 eur s prísl.
Dátum: 30.01.2023
Spisová značka: 2Obdo/48/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 17 001,60 eur s prísl.
Dátum: 30.01.2023
Spisová značka: 2Oboer/15/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vymoženie dlžného výživného a bežného výživného
Dátum: 30.01.2023
Spisová značka: 2TdoV/12/2021
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 270/1, 4b Tr.zák.
Dátum: 30.01.2023
Spisová značka: 9Cdo/139/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie neplatnosti rozviazania prac. pomeru výpoveďou a iné

Výsledkov na stranu: 2050100

Skočiť na navigáciu