Skočiť na obsah

Rozhodnutia

Celkový počet rozhodnutí v databáze: 100550

Počet výsledkov vyhovujúcich kritériám vyhľadávania: 10000 (Maximálny počet: 10000)

Dátum: 12.06.2024
Spisová značka: 1Tdo/10/2024
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 276/1, 4 Tr.zák.
Dátum: 12.06.2024
Spisová značka: 1Tdo/9/2024
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 157/1, 2a Tr.zák.
Dátum: 12.06.2024
Spisová značka: 1To/3/2023
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 266/1, 2a,c Tr.zák.
Dátum: 12.06.2024
Spisová značka: 1Urtos/3/2024
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: podmienečné prepustenie z VTOS
Dátum: 11.06.2024
Spisová značka: 1Nc/3/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: ochranu osobnosti a dobrej povesti právnickej osoby
Dátum: 05.06.2024
Spisová značka: 1Nc/2/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: vypratanie časti parcely a o ochrane vlastníckeho práva
Dátum: 05.06.2024
Spisová značka: 3Obdo/15/2024
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: neplatnosť uznesenia a námietke zaujatosti
Dátum: 04.06.2024
Spisová značka: 8Ndc/16/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 13 800 eur s prísl.
Dátum: 30.05.2024
Spisová značka: 5Cdo/139/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: ochranu osobnosti
Dátum: 30.05.2024
Spisová značka: 2Cdo/24/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: žiadosť o rozhodnutie súdu
Dátum: 30.05.2024
Spisová značka: 2Ndc/16/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zvýšenie výživného pre maloleté dieťa
Dátum: 30.05.2024
Spisová značka: 5Cdo/184/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie platnosti práv. úkonu a vzáj. žalobe o vydanie poz.
Dátum: 30.05.2024
Spisová značka: 5Cdo/159/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva
Dátum: 30.05.2024
Spisová značka: 2Cdo/46/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie neplatnosti obchodných podmienok
Dátum: 30.05.2024
Spisová značka: 2Cdo/14/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zdržanie sa zásahov do vlastníckeho práva
Dátum: 30.05.2024
Spisová značka: 4Nc/4/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: ochranu osobnosti
Dátum: 30.05.2024
Spisová značka: 5Cdo/20/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: ochranu osobnosti
Dátum: 30.05.2024
Spisová značka: 5Cdo/51/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 39,78 eur s prísl.
Dátum: 30.05.2024
Spisová značka: 5Cdo/67/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 6 924,35 eur s prísl.
Dátum: 30.05.2024
Spisová značka: 5Cdo/91/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 1 398,20 eur s prísl.
Dátum: 30.05.2024
Spisová značka: 5Cdo/93/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: vydanie bezdôvodného obohatenia a iné
Dátum: 30.05.2024
Spisová značka: 5Ndc/13/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva
Dátum: 30.05.2024
Spisová značka: 5Cdo/112/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: vylúčenie veci z exekúcie
Dátum: 30.05.2024
Spisová značka: 2Cdo/69/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu škody
Dátum: 30.05.2024
Spisová značka: 2Ndob/11/2024
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 690,60 eur s prísl.
Dátum: 30.05.2024
Spisová značka: 2Ndob/115/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 428,96 eur s prísl.
Dátum: 30.05.2024
Spisová značka: 2Ndob/4/2024
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 1 900 eur s prísl.
Dátum: 30.05.2024
Spisová značka: 2Ndob/5/2024
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 7 380 eur s prísl.
Dátum: 30.05.2024
Spisová značka: 2Ndob/7/2024
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 6 859,14 eur s prísl.
Dátum: 30.05.2024
Spisová značka: 2Ndob/8/2024
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: nariadenie NO
Dátum: 30.05.2024
Spisová značka: 3CdoPr/3/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: neplatnosť skončenia pracovného pomeru s prísl.
Dátum: 30.05.2024
Spisová značka: 3CdoR/1/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: rozvod manželstva a ÚPP na čas po rozvode k mal.
Dátum: 30.05.2024
Spisová značka: 3CdoR/3/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: nariadenie neodkladného opatrenia
Dátum: 30.05.2024
Spisová značka: 3Ndc/10/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: prejednanie dedičstva
Dátum: 30.05.2024
Spisová značka: 2Cdo/6/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zaplatenie bezdôvodného obohatenia s prísl.
Dátum: 30.05.2024
Spisová značka: 5Cdo/124/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu škody
Dátum: 29.05.2024
Spisová značka: 5Cdo/35/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Dátum: 29.05.2024
Spisová značka: 1Cdo/13/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 3 335,48 eur s prísl. a iné
Dátum: 29.05.2024
Spisová značka: 3Obdo/13/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 42 161,40 eur s prísl.
Dátum: 29.05.2024
Spisová značka: 6Cdo/164/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: uplatnenie predkupného práva pri prevode nehnuteľností
Dátum: 29.05.2024
Spisová značka: 1Cdo/202/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Dátum: 29.05.2024
Spisová značka: 1Cdo/3/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 80 000 eur s prísl.
Dátum: 29.05.2024
Spisová značka: 6Cdo/204/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva
Dátum: 29.05.2024
Spisová značka: 7Cdo/261/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu za obmedzovanie vlast. práva
Dátum: 29.05.2024
Spisová značka: 7Cdo/80/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 14 900,07 eur s prísl.
Dátum: 29.05.2024
Spisová značka: 7CdoPr/3/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru a i.
Dátum: 29.05.2024
Spisová značka: 7CdoPr/4/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zaplatenie mzdových nárokov
Dátum: 29.05.2024
Spisová značka: 7CdoPr/4/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: neplatnosť výpovede z pracovného pomeru
Dátum: 29.05.2024
Spisová značka: 7CdoR/13/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zvýšenie výživného na mal. dieťa
Dátum: 29.05.2024
Spisová značka: 7CdoR/9/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: nariadenie neodkladného opatrenia
Dátum: 29.05.2024
Spisová značka: 7Ndc/11/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 5 535,78 eur s prísl.
Dátum: 29.05.2024
Spisová značka: 1Cdo/71/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie, že nehnuteľnosti patria do dedičstva
Dátum: 29.05.2024
Spisová značka: 1Cdo/59/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: vrátenie daru a iné
Dátum: 29.05.2024
Spisová značka: 4Urto/5/2024
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: uznanie cudzozemského rozsudku
Dátum: 29.05.2024
Spisová značka: 1Cdo/58/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: vydanie bezdôvodného obohatenia 18 554,78 eura
Dátum: 29.05.2024
Spisová značka: 1Cdo/63/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 4 596,39 eur s prísl.
Dátum: 29.05.2024
Spisová značka: 1Cdo/66/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu škody
Dátum: 29.05.2024
Spisová značka: 1Cdo/99/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 2 873,98 eur s prísl.
Dátum: 29.05.2024
Spisová značka: 1CoE/1/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: vymoženie 256,92 eur s prísl.
Dátum: 29.05.2024
Spisová značka: 1ECdo/1/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: vymoženie 256,92 eur s prísl.
Dátum: 29.05.2024
Spisová značka: 8CdoR/2/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zmenu umiestnenia maloletého dieťaťa
Dátum: 29.05.2024
Spisová značka: 8CdoR/3/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zmenu umiestnenia maloletej
Dátum: 29.05.2024
Spisová značka: 8CdoPr/1/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie neplatnosti výpovede z pracovného pomeru
Dátum: 29.05.2024
Spisová značka: 1Cdo/38/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: vydržanie práva prechodu cez pozemok
Dátum: 29.05.2024
Spisová značka: 1Cdo/39/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: vydržanie práva prechodu cez pozemok
Dátum: 29.05.2024
Spisová značka: 3Ndob/1/2024
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 3 070 eur s prísl.
Dátum: 28.05.2024
Spisová značka: 3Ndob/117/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 6 558,97 eur
Dátum: 28.05.2024
Spisová značka: 5Obdo/18/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 20 953,20 eur s prísl.
Dátum: 28.05.2024
Spisová značka: 4Cdo/130/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva
Dátum: 28.05.2024
Spisová značka: 4Cdo/165/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie, že nehnuteľnosti patria do dedičstva a iné
Dátum: 28.05.2024
Spisová značka: 4Cdo/21/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 278 483,50 eur s prísl.
Dátum: 28.05.2024
Spisová značka: 4Cdo/37/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Dátum: 28.05.2024
Spisová značka: 4Cdo/60/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: prejednanie dedičstva
Dátum: 28.05.2024
Spisová značka: 4Cdo/95/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie neplatnosti právnych úkonov a iné
Dátum: 28.05.2024
Spisová značka: 4CdoPr/8/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: neplatnosť skončenia prac. pomeru výpoveďou a iné
Dátum: 28.05.2024
Spisová značka: 4CdoR/5/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: navrátenie spôsobilosti na právne úkony
Dátum: 28.05.2024
Spisová značka: 4Ndc/16/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 4 646,27 eur s prísl.
Dátum: 28.05.2024
Spisová značka: 5Ndob/17/2024
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 873 505,84 eur s prísl.
Dátum: 28.05.2024
Spisová značka: 5Ndob/8/2024
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 450 eur s prísl.
Dátum: 28.05.2024
Spisová značka: 5Obdo/3/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 27 337,95 eur s prísl.
Dátum: 28.05.2024
Spisová značka: 5XEObd/1/2024
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vymoženie 690,43 eur s prísl.
Dátum: 28.05.2024
Spisová značka: 1Ndob/116/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 3 407,45 eur s prísl.
Dátum: 28.05.2024
Spisová značka: 1Ndob/131/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 1 503,17 eur s prísl.
Dátum: 28.05.2024
Spisová značka: 1Ndob/142/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 666 eur s prísl.
Dátum: 28.05.2024
Spisová značka: 3Ndob/14/2024
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: zaplatenie úroku z omeškania 15,74 eur
Dátum: 28.05.2024
Spisová značka: 4Cdo/110/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 6 111,06 eur s prísl.
Dátum: 28.05.2024
Spisová značka: 4Cdo/13/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: vypratanie nehnuteľností
Dátum: 28.05.2024
Spisová značka: 6Cdo/184/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu nemajetkovej ujmy
Dátum: 27.05.2024
Spisová značka: 9Cdo/264/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: nariadenie zabezpečovacieho opatrenia
Dátum: 23.05.2024
Spisová značka: 2TdoV/15/2023
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 144/1, 3b a iné
Dátum: 23.05.2024
Spisová značka: 5Tdo/21/2024
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 212/1g, 2b Tr.zák.
Dátum: 23.05.2024
Spisová značka: 2Cdo/107/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 16 087,10 eur s prísl.
Dátum: 23.05.2024
Spisová značka: 5To/3/2024
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 333/1, 2b Tr.zák.
Dátum: 22.05.2024
Spisová značka: 2TdoV/8/2023
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 296 Tr.zák. a iné
Dátum: 22.05.2024
Spisová značka: 1Tdo/30/2024
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 368/1, 2b Tr.zák. a iné
Dátum: 22.05.2024
Spisová značka: 3Obdo/13/2024
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 30 000 eur s prísl.
Dátum: 22.05.2024
Spisová značka: 3Oboer/2/2024
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vymoženie 2 300,30 eur s prísl.
Dátum: 22.05.2024
Spisová značka: 4Tdo/2/2023
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 149/1, 2a Tr.zák.
Dátum: 22.05.2024
Spisová značka: 9Nc/3/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zverenie maloletého do náhradej osobnej starostlivosti
Dátum: 22.05.2024
Spisová značka: 1Obo/3/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: konkurz

Výsledkov na stranu: 2050100

Skočiť na navigáciu