Skočiť na obsah

Rozhodnutia

Celkový počet rozhodnutí v databáze: 98708

Počet výsledkov vyhovujúcich kritériám vyhľadávania: 10000 (Maximálny počet: 10000)

Dátum: 24.01.2024
Spisová značka: 7Cdo/136/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: úpravu výkonu rodič. práv a povinností k mal. t.č.plnoletému
Dátum: 24.01.2024
Spisová značka: 1Tdo/56/2023
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 155/1, 2a,c Tr.zák.
Dátum: 24.01.2024
Spisová značka: 8CdoR/6/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zmenu úpravy výkonu rodičovských práv a povinností
Dátum: 24.01.2024
Spisová značka: 8Ndc/21/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zmenu dohody o výkone rodičovských práv a povinností
Dátum: 24.01.2024
Spisová značka: 8Ndc/22/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 865,95 eur s prísl.
Dátum: 17.01.2024
Spisová značka: 5Tdo/79/2023
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 201/1, 2b Tr.zák.
Dátum: 17.01.2024
Spisová značka: 7Nc/1/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: rozvod manželstva
Dátum: 16.01.2024
Spisová značka: 8Co/1/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: abstraktnej kontrole v spotrebiteľských veciach
Dátum: 16.01.2024
Spisová značka: 5Tdo/55/2023
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 221/1, 4a Tr.zák. a iné
Dátum: 16.01.2024
Spisová značka: 7Cdo/214/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zmenu úpravy výkonu rodič. práv a pov. k mal. deťom a i.
Dátum: 16.01.2024
Spisová značka: 8Cdo/78/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: obnovu konania 4C 11/2014
Dátum: 16.01.2024
Spisová značka: 8Ndc/23/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zrušenie vyživovacej povinnosti
Dátum: 10.01.2024
Spisová značka: 1Ndob/55/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 1 032 eur s prísl.
Dátum: 10.01.2024
Spisová značka: 1Oboer/1/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vymoženie 14 089,03 eur s prísl.
Dátum: 10.01.2024
Spisová značka: 1Tdo/62/2022
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 212/1, 3b Tr.zák. účinného do 31.07.2019
Dátum: 10.01.2024
Spisová značka: 1Tdo/65/2023
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 145/1, 2b Tr.zák. a iné
Dátum: 10.01.2024
Spisová značka: 1Tdo/79/2023
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 174/1, 2a Tr.zák.
Dátum: 10.01.2024
Spisová značka: 1To/10/2022
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 296 Tr.zák. a iné
Dátum: 10.01.2024
Spisová značka: 5Nc/1/2024
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 100 000 eur s prísl.
Dátum: 10.01.2024
Spisová značka: 2Ndob/55/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 5 120,60 eur s prísl.
Dátum: 04.01.2024
Spisová značka: 2TdoV/14/2022
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 329/1, 3 Tr.zák.
Dátum: 30.12.2023
Spisová značka: 4Obdo/78/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: určenie popretej pohľadávky
Dátum: 20.12.2023
Spisová značka: 1To/6/2023
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 296 Tr.zák. a iné
Dátum: 20.12.2023
Spisová značka: 1Tdo/75/2023
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 348/1a Tr.zák. a iné
Dátum: 20.12.2023
Spisová značka: 1Tdo/83/2022
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 156/1 Tr.zák. a iné
Dátum: 20.12.2023
Spisová značka: 1Tdo/35/2023
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 188/1, 2c, 3b Tr.zák.
Dátum: 20.12.2023
Spisová značka: 1Tdo/46/2022
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 189/1, 2b Tr.zák. a iné
Dátum: 20.12.2023
Spisová značka: 1Tdo/37/2023
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 201/1, 2a Tr.zák.
Dátum: 20.12.2023
Spisová značka: 1Tdo/60/2023
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 157/1, 2a Tr.zák.
Dátum: 20.12.2023
Spisová značka: 1Tdo/63/2023
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 188/1, 2d Tr.zák.
Dátum: 20.12.2023
Spisová značka: 1Tdo/7/2023
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 172/1c,d, 2c Tr.zák.
Dátum: 20.12.2023
Spisová značka: 1Tdo/73/2023
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 306/1, 2a Tr.zák.
Dátum: 19.12.2023
Spisová značka: 2Ndc/48/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: úpravu výkonu rodič. práv a povinností k mal. deťom a iné
Dátum: 19.12.2023
Spisová značka: 2Ndc/44/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zmenu ÚPP a zvýšenie výživného
Dátum: 19.12.2023
Spisová značka: 2Cdo/297/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie neplatnosti skončenia prac. pomeru a o náhradu mzdy
Dátum: 19.12.2023
Spisová značka: 5Cdo/147/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: ochranu osobnosti a náhradu nemajetkovej ujmy
Dátum: 19.12.2023
Spisová značka: 5Cdo/158/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 1 813,62 eur s prísl.
Dátum: 19.12.2023
Spisová značka: 5Obdo/6/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: určenie neplatnosti uznesenia zhromaž. delegátov
Dátum: 19.12.2023
Spisová značka: 5Ndob/43/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 495,60 eur s prísl.
Dátum: 19.12.2023
Spisová značka: 5Ndob/50/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: neúčinnosť právneho úkonu
Dátum: 19.12.2023
Spisová značka: 5Ndob/56/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 6 300,77 eur s prísl.
Dátum: 19.12.2023
Spisová značka: 5Ndob/58/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: určenie vlast. práva a určenie neúčinnosti právnych úkonov
Dátum: 19.12.2023
Spisová značka: 5Ndob/61/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 8 643,30 eur s prísl.
Dátum: 19.12.2023
Spisová značka: 5Ndob/62/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: obnovenie zápisu vymazanej spoločnosti v obchodnom registri
Dátum: 19.12.2023
Spisová značka: 5Obdo/30/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 3 443,97 eur s prísl.
Dátum: 19.12.2023
Spisová značka: 2Cdo/45/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva
Dátum: 19.12.2023
Spisová značka: 2Cdo/94/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zvýšenie výživného na plnoleté dieťa
Dátum: 19.12.2023
Spisová značka: 2Cdo/96/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu škody a iné
Dátum: 19.12.2023
Spisová značka: 2Ndc/37/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: osvojenie mal. dieťaťa manželmi
Dátum: 19.12.2023
Spisová značka: 2Ndc/39/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zmene úpravy práv a povinností rodičov voči mal. dieťaťu
Dátum: 19.12.2023
Spisová značka: 2Ndc/43/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zmenu rozhod. o úpravu výkonu rodič. práv a povinností k mal
Dátum: 19.12.2023
Spisová značka: 2Ndc/47/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie otcovstva
Dátum: 19.12.2023
Spisová značka: 2Ndc/50/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zmenu úpravy styku a NO
Dátum: 19.12.2023
Spisová značka: 4Ndob/37/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 500 eur s prísl.
Dátum: 19.12.2023
Spisová značka: 4Ndob/43/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 1 384 eur s prísl.
Dátum: 19.12.2023
Spisová značka: 4Ndob/44/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 46 182,54 eur s prísl.
Dátum: 19.12.2023
Spisová značka: 4Ndob/45/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 6 358,72 eur s prísl.
Dátum: 19.12.2023
Spisová značka: 4Ndob/50/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vylúčenie spoločníka
Dátum: 19.12.2023
Spisová značka: 4Obdo/47/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: určenie právneho dôvodu a výšky pohľadávky proti podstate
Dátum: 19.12.2023
Spisová značka: 4Tdo/83/2023
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 155/1 Tr.zák. a iné
Dátum: 19.12.2023
Spisová značka: 4To/5/2021
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 261/1, 2a Tr.zák. a iné
Dátum: 19.12.2023
Spisová značka: 4Urtos/9/2023
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: zmenu spôsobu výkonu trestu
Dátum: 19.12.2023
Spisová značka: 5Cdo/119/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 7 000 eur s prísl.
Dátum: 19.12.2023
Spisová značka: 2Cdo/103/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie neplatnosti zmluvy o zriadení zálož. práva
Dátum: 19.12.2023
Spisová značka: 2Cdo/21/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 2 283,81 eur s prísl.
Dátum: 19.12.2023
Spisová značka: 2Cdo/222/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 10 000 eur s prísl.
Dátum: 19.12.2023
Spisová značka: 2Cdo/293/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva
Dátum: 19.12.2023
Spisová značka: 2Cdo/296/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 2 574,59 eur s prísl.
Dátum: 19.12.2023
Spisová značka: 4Ndob/52/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 32 211,33 eur s prísl.
Dátum: 19.12.2023
Spisová značka: 4Ndob/54/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 27 180,97 eur s prísl.
Dátum: 19.12.2023
Spisová značka: 4Ndob/56/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: určenie neplatnosti rozhodnutia jediného spoločníka
Dátum: 19.12.2023
Spisová značka: 4Ndob/68/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: určenie neúčinnosti právneho úkonu a iné
Dátum: 19.12.2023
Spisová značka: 4Ndob/41/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 7 352,38 eur s prísl.
Dátum: 18.12.2023
Spisová značka: 1Nc/7/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 111 950,54 eur s prísl.
Dátum: 14.12.2023
Spisová značka: 4Cdo/120/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu škody 92 330,29 eur s prísl.
Dátum: 14.12.2023
Spisová značka: 5Cdo/11/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu škody spôsobenej pri výkone verejnej moci
Dátum: 14.12.2023
Spisová značka: 5Cdo/13/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 55 728,80 eur s prísl.
Dátum: 14.12.2023
Spisová značka: 5Cdo/205/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Dátum: 14.12.2023
Spisová značka: 2TdoV/14/2022
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 329/1, 3 Tr.zák.
Dátum: 14.12.2023
Spisová značka: 2XEObd/12/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vymoženie 512,85 eur s prísl.
Dátum: 14.12.2023
Spisová značka: 2XOboE/6/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vymoženie 512,85 eur s prísl.
Dátum: 14.12.2023
Spisová značka: 5Cdo/223/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: uloženie povinnosti zdržať sa zásahov do vlastníckeho práva
Dátum: 14.12.2023
Spisová značka: 5Cdo/44/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: ochranu osobnosti a náhradu nemajetkovej ujmy
Dátum: 14.12.2023
Spisová značka: 2Obo/3/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: určenie pohľadávky proti podstate vo výške 41 706,40 eur
Dátum: 14.12.2023
Spisová značka: 5Ndc/56/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zníženie výživného
Dátum: 14.12.2023
Spisová značka: 5Ndc/58/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie otcovstva a ÚPP
Dátum: 14.12.2023
Spisová značka: 5Ndc/59/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: rozvod a ÚPP k mal. deťom
Dátum: 14.12.2023
Spisová značka: 5Ndc/60/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 5 000 eur s prísl.
Dátum: 14.12.2023
Spisová značka: 5Ndc/61/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: úprave styku s maloletou
Dátum: 14.12.2023
Spisová značka: 4Cdo/126/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu škody vo výške 17 639,70 eur s prísl.
Dátum: 14.12.2023
Spisová značka: 4Cdo/132/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: neexistenciu záložného práva
Dátum: 14.12.2023
Spisová značka: 4Cdo/135/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie neplatnosti hlasovania
Dátum: 14.12.2023
Spisová značka: 4Cdo/146/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie neplatnosti výkonu záložného práva
Dátum: 14.12.2023
Spisová značka: 4Cdo/193/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: primerané finančné zadosťučinenie 3 142,90 eura s prísl.
Dátum: 14.12.2023
Spisová značka: 4Cdo/203/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 4 400 eur s prísl.
Dátum: 14.12.2023
Spisová značka: 4Cdo/215/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zvýšenie výživného
Dátum: 14.12.2023
Spisová značka: 4Cdo/234/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva
Dátum: 14.12.2023
Spisová značka: 5Cdo/229/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 10 329,42 eur s prísl.
Dátum: 14.12.2023
Spisová značka: 2Obdo/25/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 569,89 eur s prísl.
Dátum: 14.12.2023
Spisová značka: 5Cdo/65/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: vydanie bezdôvodného obohatenia a iné

Výsledkov na stranu: 2050100

Skočiť na navigáciu