Skočiť na obsah

Rozhodnutia

Celkový počet rozhodnutí v databáze: 97413

Počet výsledkov vyhovujúcich kritériám vyhľadávania: 10000 (Maximálny počet: 10000)

Dátum: 23.08.2023
Spisová značka: 1Urtos/5/2023
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: uznanie a výkon rozhodnutia - obnova konania 3Ntc 11/2021
Dátum: 21.08.2023
Spisová značka: 5Ndob/12/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vydanie veci a o náhradu škody
Dátum: 16.08.2023
Spisová značka: 1Urto/5/2023
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: uznanie cudzozemského rozsudku
Dátum: 16.08.2023
Spisová značka: 1Tdo/48/2023
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 172/1c,d, 2c,d Tr.zák.
Dátum: 16.08.2023
Spisová značka: 5Ndob/5/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 720 eur s prísl.
Dátum: 16.08.2023
Spisová značka: 1XEObd/6/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vymoženie 106,22 eura s prísl.
Dátum: 16.08.2023
Spisová značka: 1Ndob/7/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: námietke zaujatosti
Dátum: 16.08.2023
Spisová značka: 5Obdo/17/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 1 748 369,22 eur s prísl.
Dátum: 16.08.2023
Spisová značka: 5Obdo/2/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 1 477,71 eur s prísl.
Dátum: 16.08.2023
Spisová značka: 5Oboer/5/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vymoženie 82,98 eur s prísl.
Dátum: 16.08.2023
Spisová značka: 1Urtos/4/2023
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: podmienečné prepustenie z VTOS
Dátum: 15.08.2023
Spisová značka: 8CdoR/2/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie styku mal. detí so starými rodičmi
Dátum: 15.08.2023
Spisová značka: 8CdoR/1/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: úpravu výkonu rodič. práv a povinností k mal. dieťaťu a iné
Dátum: 14.08.2023
Spisová značka: 1To/2/2023
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 296 Tr.zák.
Dátum: 08.08.2023
Spisová značka: 2Ndob/17/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: nariadenie neodkladného opatrenia
Dátum: 02.08.2023
Spisová značka: 7Ndc/24/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: ÚPP na čas do rozvodu
Dátum: 02.08.2023
Spisová značka: 7Ndc/25/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: rozvod manželstva a ÚPP
Dátum: 02.08.2023
Spisová značka: 7Ndc/23/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: rozvod manželstva a ÚPP k mal. deťom
Dátum: 02.08.2023
Spisová značka: 7Ndc/28/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zverenie mal. dieťaťa do striedavej starostlivosti
Dátum: 02.08.2023
Spisová značka: 7Ndc/27/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: rozšírenie styku
Dátum: 02.08.2023
Spisová značka: 7Ndc/21/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: priznanie príspevku na výživu a iné
Dátum: 02.08.2023
Spisová značka: 7Ndc/29/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zmenu úpravy práv a povinností rodičov k dieťaťu
Dátum: 02.08.2023
Spisová značka: 9Ndc/23/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zmenu úpravy rodičovských práv a povinností
Dátum: 02.08.2023
Spisová značka: 9Ndc/32/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k mal.
Dátum: 02.08.2023
Spisová značka: 9Ndc/33/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: ÚVRPaP
Dátum: 02.08.2023
Spisová značka: 1Cdo/140/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu škody a náhradu nemajetkovej ujmy
Dátum: 02.08.2023
Spisová značka: 1Nc/3/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím
Dátum: 02.08.2023
Spisová značka: 1Obdo/37/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: zriadenie zabezpečovacieho opatrenia
Dátum: 02.08.2023
Spisová značka: 2Cdo/31/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: neplatnosť kúpnej zmluvy
Dátum: 02.08.2023
Spisová značka: 2Cdo/311/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie zákazu užívať časť prístavby rod. domu a iné
Dátum: 02.08.2023
Spisová značka: 2Cdo/337/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: vydanie veci
Dátum: 02.08.2023
Spisová značka: 2Ndc/18/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: ÚPP na čas do rozvodu manželstva
Dátum: 02.08.2023
Spisová značka: 2Ndc/20/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zníženie výživného na plnoleté dieťa
Dátum: 02.08.2023
Spisová značka: 2Ndc/17/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: ÚPP
Dátum: 02.08.2023
Spisová značka: 2Ndc/8/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: ÚPP
Dátum: 02.08.2023
Spisová značka: 2Ndc/12/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: návrat mal. do cudziny pri neoprávnenom premiestnení
Dátum: 02.08.2023
Spisová značka: 2Ndc/28/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zverenie mal. do náhradnej osobnej starostlivosti
Dátum: 02.08.2023
Spisová značka: 2Ndc/7/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zvýšenie výživného na mal. deti
Dátum: 02.08.2023
Spisová značka: 2Cdo/112/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 79 498,76 eur s prísl.
Dátum: 02.08.2023
Spisová značka: 4Obdo/44/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer
Dátum: 02.08.2023
Spisová značka: 2Ndc/9/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: úpravu styku a zvýšenie výživného
Dátum: 02.08.2023
Spisová značka: 3Ndc/1/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: nariadenie neodkladného opatrenia
Dátum: 02.08.2023
Spisová značka: 7Cdo/83/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zaplatenie náhrady za odňaté nehnuteľnosti
Dátum: 02.08.2023
Spisová značka: 7Ndc/11/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: rozvod a ÚPP
Dátum: 02.08.2023
Spisová značka: 7Ndc/12/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zmenu rozhodnutia o úprave výkonu rodičovských práv a povin.
Dátum: 02.08.2023
Spisová značka: 7Ndc/13/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: rozvod manželstva a ÚPP
Dátum: 02.08.2023
Spisová značka: 7Ndc/15/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: ÚPP a iné
Dátum: 02.08.2023
Spisová značka: 7Ndc/16/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: úpravu výkonu rodič. práv a povinností k mal. dieťaťu
Dátum: 02.08.2023
Spisová značka: 7Ndc/17/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: ÚPP k mal. dieťaťu
Dátum: 02.08.2023
Spisová značka: 7Ndc/19/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zmenu ÚPP
Dátum: 02.08.2023
Spisová značka: 7Ndc/20/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zvýšenie výživného na plnoleté dieťa
Dátum: 02.08.2023
Spisová značka: 7Ndc/35/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zníženie výživného na maloletého a o úprave styku
Dátum: 02.08.2023
Spisová značka: 7Ndc/36/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu nemajetkovej ujmy s prísl.
Dátum: 02.08.2023
Spisová značka: 7Ndc/37/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: rozvod manželstva
Dátum: 02.08.2023
Spisová značka: 7Ndc/39/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k mal. deťom
Dátum: 02.08.2023
Spisová značka: 7Ndc/40/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: rozvod manželstva a ÚPP k mal. deťom
Dátum: 02.08.2023
Spisová značka: 7Ndc/41/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zmenu výkonu rodič. práv a povinností a NO
Dátum: 02.08.2023
Spisová značka: 7Ndc/42/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 439,15 eur s prísl.
Dátum: 02.08.2023
Spisová značka: 7Ndc/43/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: úpravu výkonu rodičovských práv a povinností
Dátum: 02.08.2023
Spisová značka: 9Cdo/186/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu škody
Dátum: 02.08.2023
Spisová značka: 9Cdo/192/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zrušenie rozsudku pre zmeškanie a iné
Dátum: 02.08.2023
Spisová značka: 7Ndc/31/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 600 eur s prísl.
Dátum: 02.08.2023
Spisová značka: 9Cdo/194/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: nariadenie neodkladného opatrenia
Dátum: 02.08.2023
Spisová značka: 9Ndc/13/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zverenie mal. do náhradnej os. starostlivosti a iné
Dátum: 02.08.2023
Spisová značka: 9Ndc/12/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: ÚPP k mal. dieťaťu
Dátum: 02.08.2023
Spisová značka: 7Ndc/32/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: rozvod manželstva a ÚPP k mal. dieťaťu
Dátum: 02.08.2023
Spisová značka: 7Ndc/33/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zrušenie vyživovacej povinnosti
Dátum: 02.08.2023
Spisová značka: 9Ndc/22/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: vyslovenie prípustnosti prevzatia umiestnenej
Dátum: 01.08.2023
Spisová značka: 1XObdo/6/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Dátum: 01.08.2023
Spisová značka: 1XObdo/7/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Dátum: 01.08.2023
Spisová značka: 1XObdo/8/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Dátum: 01.08.2023
Spisová značka: 1XObdo/9/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Dátum: 31.07.2023
Spisová značka: 7Nc/3/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: ochranu osobnosti
Dátum: 31.07.2023
Spisová značka: 4Obdo/32/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 50 688,48 eur s prísl.
Dátum: 31.07.2023
Spisová značka: 4Oboer/8/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vymoženie 2 041,43 eur s prísl.
Dátum: 31.07.2023
Spisová značka: 4XOboE/1/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vymoženie 179,25 eura s prísl. a trov exekúcie
Dátum: 31.07.2023
Spisová značka: 4XEObd/4/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vymoženie 179,25 eur s prísl.
Dátum: 31.07.2023
Spisová značka: 2Obo/5/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vylúčenie veci z konkurznej podstaty
Dátum: 31.07.2023
Spisová značka: 4Tdo/48/2022
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 223/1, 3a Tr.zák.
Dátum: 31.07.2023
Spisová značka: 4Tdo/40/2022
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 276/1, 2d Tr.zák.
Dátum: 31.07.2023
Spisová značka: 2Obdo/22/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 186 354,60 eur s prísl.
Dátum: 31.07.2023
Spisová značka: 2Obdo/29/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 4 957,92 eur
Dátum: 31.07.2023
Spisová značka: 2Obdo/30/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: zrušenie rozhodcovského rozsudku
Dátum: 31.07.2023
Spisová značka: 2Obdo/42/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 49 790,88 eur
Dátum: 31.07.2023
Spisová značka: 4Obdo/26/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vylúčenie majetku zo súpisu
Dátum: 31.07.2023
Spisová značka: 2Obdo/71/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: určenie, či žalobcovi prináleží právo predchádz. užívateľa v
Dátum: 31.07.2023
Spisová značka: 4Obdo/15/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 4 137,42 eur s prísl.
Dátum: 31.07.2023
Spisová značka: 2XOboE/3/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: zastavení exekúcie
Dátum: 31.07.2023
Spisová značka: 2XEObd/7/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: zastavení exekúcie
Dátum: 31.07.2023
Spisová značka: 2Oboer/14/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 13 250 eur s prísl.
Dátum: 31.07.2023
Spisová značka: 2XOboE/2/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vymoženie 916,12 eur s prísl.
Dátum: 31.07.2023
Spisová značka: 2XEObd/6/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vymoženie 916,12 eur s prísl.
Dátum: 27.07.2023
Spisová značka: 3Obdo/1/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 19 315,30 eur s prísl.
Dátum: 27.07.2023
Spisová značka: 3Obdo/54/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 4 972 757,92 eur s prísl.
Dátum: 27.07.2023
Spisová značka: 3Oboer/2/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vymoženie 1 641,53 eur s prísl. a trov exekúcie
Dátum: 27.07.2023
Spisová značka: 3XOboE/3/2023
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vymoženie 630,68 eur s prísl.
Dátum: 26.07.2023
Spisová značka: 1Obdo/32/2022
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 8 168,23 eur s prísl.
Dátum: 26.07.2023
Spisová značka: 9Cdo/119/2023
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 5 000 eur
Dátum: 26.07.2023
Spisová značka: 9Cdo/135/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: vydanie bezdôvodného obohatenia
Dátum: 26.07.2023
Spisová značka: 9Cdo/147/2022
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu škody

Výsledkov na stranu: 2050100

Skočiť na navigáciu