Skočiť na obsah

Rozhodnutia

Celkový počet rozhodnutí v databáze: 92075

Počet výsledkov vyhovujúcich kritériám vyhľadávania: 10000 (Maximálny počet: 10000)

Dátum: 24.08.2021
Spisová značka: 4Tdo/70/2020
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 212/1d, 2d, 3f Tr.zák.
Dátum: 24.08.2021
Spisová značka: 4Tdo/30/2021
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: neosvedčení sa v skúšobnej dobe
Dátum: 19.08.2021
Spisová značka: 2Oboer/8/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vymoženie 897,33 eur s prísl.
Dátum: 19.08.2021
Spisová značka: 2Ndob/14/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 60 000 eur s prísl.
Dátum: 19.08.2021
Spisová značka: 2XEObd/8/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vymoženie 617,07 eur s prísl.
Dátum: 19.08.2021
Spisová značka: 2Ndob/9/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: nariadenie zabezpečovacieho opatrenia
Dátum: 19.08.2021
Spisová značka: 2Ndob/15/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 1 402,32 eur s prísl.
Dátum: 18.08.2021
Spisová značka: 1Oboer/12/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vymoženie 1 076,12 eur s prísl.
Dátum: 12.08.2021
Spisová značka: 5Tdo/47/2021
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 189/1, 2a,b Tr.zák.
Dátum: 12.08.2021
Spisová značka: 5Tdo/49/2021
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 172/1c,d Tr.zák. a iné
Dátum: 12.08.2021
Spisová značka: 9Nc/7/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: úprave práv a povinností
Dátum: 12.08.2021
Spisová značka: 5Tdo/44/2021
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 199/1, 2b Tr.zák. a iné
Dátum: 10.08.2021
Spisová značka: 11XECdo/1/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: vymoženie 398,32 eur s prísl.
Dátum: 10.08.2021
Spisová značka: 2Tdo/25/2021
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 289/2 Tr.zák. a iné
Dátum: 10.08.2021
Spisová značka: 2Tdo/61/2021
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 344/1d Tr.zák.
Dátum: 10.08.2021
Spisová značka: 2Tdo/28/2021
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 157/1, 2a Tr.zák. a iné
Dátum: 09.08.2021
Spisová značka: 9Nc/6/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu škody
Dátum: 05.08.2021
Spisová značka: 5Tdo/38/2021
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 216/1, 2c Tr.zák.
Dátum: 05.08.2021
Spisová značka: 5Tdo/55/2021
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 219/1 Tr.zák. a iné účin. do 31.12.2005
Dátum: 05.08.2021
Spisová značka: 5Urto/7/2021
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: uznanie cudzozemského rozsudku - Belgicko
Dátum: 05.08.2021
Spisová značka: 5Tdo/42/2021
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 360/1, 2b Tr.zák.
Dátum: 04.08.2021
Spisová značka: 3Tdo/55/2021
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 188/1 Tr.zák.
Dátum: 04.08.2021
Spisová značka: 3Urto/8/2021
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: uznanie a výkon cudzieho rozhodnutia
Dátum: 04.08.2021
Spisová značka: 3Tdo/7/2021
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 302/1, 4 Tr.zák.
Dátum: 04.08.2021
Spisová značka: 3Tdo/22/2021
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 188/1, 2c Tr.zák.
Dátum: 04.08.2021
Spisová značka: 3Tdo/60/2021
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 221/1, 3c Tr.zák.
Dátum: 04.08.2021
Spisová značka: 3Urtos/4/2021
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: podmienečné prepustenie z VTOS
Dátum: 30.07.2021
Spisová značka: 4Cdo/26/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie neplatnosti výpovede s prísl.
Dátum: 30.07.2021
Spisová značka: 4Cdo/98/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: neplatnosť kúpnej zmluvy
Dátum: 30.07.2021
Spisová značka: 4Cdo/122/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: obmedzenie spôsobilosti na právne úkony
Dátum: 30.07.2021
Spisová značka: 4Cdo/259/2020
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu škody a nemajetkovej ujmy
Dátum: 30.07.2021
Spisová značka: 4Ndc/12/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 1 431,62 eur
Dátum: 30.07.2021
Spisová značka: 4Cdo/136/2020
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 9 064,44 eur s prísl.
Dátum: 30.07.2021
Spisová značka: 4Cdo/73/2020
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 6 446,56 eur s prísl.
Dátum: 30.07.2021
Spisová značka: 4Cdo/150/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu nemajetkovej ujmy s prísl.
Dátum: 30.07.2021
Spisová značka: 8Cdo/18/2020
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie členstva v spoločnosti s prísl.
Dátum: 30.07.2021
Spisová značka: 4Cdo/109/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 33 280 eur
Dátum: 30.07.2021
Spisová značka: 3Cdo/54/2020
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: ochranu osobnosti
Dátum: 30.07.2021
Spisová značka: 4Cdo/130/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie neplatnostii hlasovania
Dátum: 30.07.2021
Spisová značka: 4Nc/4/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: neplatnosť okamžitého skončenia prac. pomeru
Dátum: 30.07.2021
Spisová značka: 4Cdo/23/2020
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 1 512,44 eur s prísl.
Dátum: 30.07.2021
Spisová značka: 4Cdo/101/2020
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva a iné
Dátum: 30.07.2021
Spisová značka: 4Cdo/76/2020
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 5 000 eur s prísl.
Dátum: 29.07.2021
Spisová značka: 8Sžfk/14/2020
Kolégium: Správne
Merito veci: daňové veci
Dátum: 28.07.2021
Spisová značka: 4Obdo/20/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 50 231,76 eura s prísl.
Dátum: 28.07.2021
Spisová značka: 2Urto/8/2021
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: uznanie cudzozemského rozsudku
Dátum: 28.07.2021
Spisová značka: 8Sžfk/36/2020
Kolégium: Správne
Merito veci: daňové veci obnova konania 1S 1/2013
Dátum: 28.07.2021
Spisová značka: 4Oboer/10/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vymoženie 11 406,32 eur s prísl.
Dátum: 28.07.2021
Spisová značka: 1Tdo/19/2020
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 212/2f, 3b Tr.zák.
Dátum: 28.07.2021
Spisová značka: 1Tdo/33/2020
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: §188/1, 2c Tr.zák.
Dátum: 28.07.2021
Spisová značka: 9Ndc/13/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: 2 465,72 eur s prísl.
Dátum: 28.07.2021
Spisová značka: 9Ndc/14/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: úmrtný list
Dátum: 28.07.2021
Spisová značka: 9Cdo/159/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: rozvod manželstva a ÚPP a nariadenie NO
Dátum: 28.07.2021
Spisová značka: 9Co/1/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: rozvod manželstva a ÚPP a nariadenie NO
Dátum: 28.07.2021
Spisová značka: 9Cdo/184/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
Dátum: 28.07.2021
Spisová značka: 8Cdo/210/2019
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: uloženie povinnosti strpieť povinnosti vypl. z vec. bremena
Dátum: 28.07.2021
Spisová značka: 9Cdo/230/2020
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu nemajetkovej ujmy
Dátum: 28.07.2021
Spisová značka: 9Cdo/218/2020
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: náhradu škody a nemajetkovej ujmy
Dátum: 28.07.2021
Spisová značka: 9Cdo/129/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zaplatenie odplaty za zriadenie zákonného vec. bremena
Dátum: 28.07.2021
Spisová značka: 9Cdo/161/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: nariadenie výchovného opatrenia
Dátum: 28.07.2021
Spisová značka: 2XObdo/21/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Dátum: 28.07.2021
Spisová značka: 2XObdo/22/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Dátum: 28.07.2021
Spisová značka: 2XObdo/23/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Dátum: 28.07.2021
Spisová značka: 2XObdo/24/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Dátum: 28.07.2021
Spisová značka: 2XObdo/25/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Dátum: 28.07.2021
Spisová značka: 1Tdo/19/2021
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 221/1, 2, 3c,d Tr.zák. a iné
Dátum: 28.07.2021
Spisová značka: 1Tdo/26/2021
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 156/1, 2a Tr.zák. a iné
Dátum: 28.07.2021
Spisová značka: 1Tdo/15/2021
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 306/1 Tr.zák.
Dátum: 28.07.2021
Spisová značka: 1Tdo/9/2020
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 360/1, 2a Tr.zák.
Dátum: 28.07.2021
Spisová značka: 1Tdo/14/2020
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 188/1, 2c,d Tr.zák.
Dátum: 28.07.2021
Spisová značka: 2XEObd/12/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vymoženie 264,88 eur s prísl.
Dátum: 28.07.2021
Spisová značka: 2XObdo/26/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Dátum: 28.07.2021
Spisová značka: 2XObdo/14/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Dátum: 28.07.2021
Spisová značka: 9Cdo/158/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: nariadenie neodkladných opatrení
Dátum: 28.07.2021
Spisová značka: 4Obo/12/2020
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 23 235,74 eur
Dátum: 28.07.2021
Spisová značka: 3Cdo/28/2020
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie neplatnosti právnych úkonov
Dátum: 28.07.2021
Spisová značka: 9Cdo/97/2020
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: zrušenie rozhodcovského rozsudku
Dátum: 28.07.2021
Spisová značka: 9Cdo/205/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Dátum: 28.07.2021
Spisová značka: 9Cdo/64/2021
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva
Dátum: 28.07.2021
Spisová značka: 9Cdo/185/2020
Kolégium: Občianskoprávne
Merito veci: určenie vlastníckeho práva
Dátum: 28.07.2021
Spisová značka: 2Tdo/51/2021
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 172/1c,d, 3c Tr.zák.
Dátum: 28.07.2021
Spisová značka: 5Obdo/66/2020
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 20 718,17 eura s prísl.
Dátum: 28.07.2021
Spisová značka: 5Obdo/26/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: určenie zániku pohľadávky
Dátum: 28.07.2021
Spisová značka: 5Obdo/72/2020
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 5 000 eur s prísl.
Dátum: 28.07.2021
Spisová značka: 5Obdo/12/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: 3 624,78 eur s prísl.
Dátum: 28.07.2021
Spisová značka: 5XObdo/3/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: náhradu škody a nemajetkovej ujmy
Dátum: 28.07.2021
Spisová značka: 5XEObd/4/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vymoženie 286,80 eur s prísl.
Dátum: 28.07.2021
Spisová značka: 5XObdo/4/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Dátum: 28.07.2021
Spisová značka: 5XObdo/5/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Dátum: 28.07.2021
Spisová značka: 5XObdo/6/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Dátum: 28.07.2021
Spisová značka: 5XObdo/7/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Dátum: 28.07.2021
Spisová značka: 5XObdo/8/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Dátum: 28.07.2021
Spisová značka: 5XObdo/9/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Dátum: 28.07.2021
Spisová značka: 5XObdo/10/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Dátum: 28.07.2021
Spisová značka: 5XObdo/11/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Dátum: 28.07.2021
Spisová značka: 5XObdo/12/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Dátum: 28.07.2021
Spisová značka: 5XObdo/13/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Dátum: 28.07.2021
Spisová značka: 5XObdo/14/2021
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Dátum: 28.07.2021
Spisová značka: 4Obdo/41/2020
Kolégium: Obchodnoprávne
Merito veci: vylúčenie vecí z konkurznej podstaty úpadcu
Dátum: 28.07.2021
Spisová značka: 3Tdo/47/2020
Kolégium: Trestnoprávne
Merito veci: § 172/1c,d, 2c Tr.zák.

Výsledkov na stranu: 2050100

Skočiť na navigáciu